mandag 14. september 2015

Aftenposten like forvirret som Columbus

Christoffer Columbus er en av historiens verste rotehuer. Da han reiste hjemmefra visste han ikke hvor han skulle, da han kom fram, visste han ikke hvor han var, og da han kom hjem igjen, visste han ikke hvor han hadde vært.

Men Aftenposten går ham en høy gang. Avisa har sendt sin medarbeider Mala Wang-Naveen til Soli Brug for å se utstillingen til Hariton Pushwagner - eller Terje Brofoss som han egentlig heter. Men i likhet med Columbus visste ikke Aftenpostens medarbeider hvor hun skulle. Mens hun så på Pushwagners bilder og intervjuet ham, visste hun ikke hvor hun var. Og da hun skrev ut sin omtale med intervjuet, visste hun ikke hvor hun hadde vært.

Soli Brug ligger i Sarpsborg kommune. Sarpsborg er en av Norges eldste byer - grunnlagt av kong Olav Haraldsson i 1016. Byen feirer sitt 1000-årsjubileum neste år.

Denne byen skulle man kanskje tro at Aftenposten hadde hørt om. Men det virker ikke slik.

Soli Brug Galleri ligger utenfor Fredrikstad hevder Aftenpostens medarbeider. Det er jo for så vidt riktig. Det ligger utenfor Trondheim også.  Og utenfor Moss. Det ligger nemlig i Sarpsborg. Du skal være temmelig utafor for ikke å vite det. Spesielt hvis du er journalist og skal informere leserne. Hvis du da ikke er en slurv som ikke skaffer deg viten om det du drivert med, men bare skriver på slump.

Det er for så vidt en interessant vri Aftenposten her har funnet på. Nemlig å knytte institusjoner og beivenheter til steder hvor de ikke ligger. Aftenposten kan da f.eks. lokaliseres til "utenfor Drøbak".
Slottet ligger "utenfor Sandvika", og stortingsbygningen "utenfor Lillestrøm".

Alt er for så vidt riktig, men som stedsangivelse for den som skal finne fram, vil slike omtrentligheter trolig være mindre egnet. Like lite egnet som å si at Soli Brug Galleri ligger utenfor Fredrikstad. Når det bevislig ligger i Sarpsborg kommune.

Wang-Naveens artikkel er oppdatert 24. august 2015 står det å lese i på Aftenpostens nettsider. Oppdatert? Jammen, sa jeg oppdatert. Journalisten vet på det tidspunktet tydeligvis ennå ikke hvor hun har vært.

"Fortsatt forvirret?" som det hette i fjernsynsserien "Forviklingar". Mindre forvirret blir du ikke av å lese Aftenposten. Der er de rett og slett utafor.

Kay Olav Winther d.e.


torsdag 3. september 2015

Legg Rakkstad te Sjarsbår.

Nå skæ døm slå sammen kommunær igjen. Det er han derre Sanner som masær værst. Større kommunær er helt nødvendig, sier'n. For det er baræ større kommunær som kan gi innbyggeræne den sørvisen døm har krav på. Større kommunær skapær større fagmiljøer, hevdær'n.

Men døm glømmer å fortelle at større kommunær betyr flere utkantær og lengre vei te maktas korridorær.

Jæ trur at døm som vil ha større kommunær er ute etter en aen ting. Døm reinær med å spare pengar. Døm har tenkt å rasjonalisere og si opp følk.

Akkurat nå økær arbesløshetæ i Norge med rekkordfart. I dennæ sittuasjon vil han Sanner og ho Ernæ og restæ ta regjeringæ, bidra te at enda flere mistær jobben. Hvor har døm huene sine hen?

Sammæ hvor domt det er, får døm nok vilja si, tenker jæ. Og ett av døm steene som stadig blir nevnt er Østfold. Her er avstandæne små, og det er mye å sparæ på å legge ner noen rådhus og si opp noen ansatte og overføre jobbæne te døm som ælt jobbær i døm største kommunæne. Pengær spart er pengær tjent, heter det.

Hvis det absolutt skæ slåæs sammen no i Østfold, har jæ et bra forslag: Slå Rakkstad sammen med Sjarsbår.

Rakkstad er ente noen Indre Østfold-kommune. Rakkstingæne hører ente sammen med, Skiptvet, Eidsberg og Trøgstad. Eller Marker for den sakæs skyld. For Rakkstingæne er Sjarsbår By'n med stor B. Døm to steene har lang felles grense, og det er ente uoverkommelig langt fra Rakkstad te Sjarsbår sentrum og rådhus - enten du bor i Rakkstad sentrum eller f.eks. i Degernes.

Det er bra veiforbindelse mellom Rakkstad og Sjarsbår. Dessuten ligger det en fiks ferdig, men ubrukt jernbane der og baræ ventær på å bli tatt i bruk igjen.

Her må særpingæne våkne opp og væræ litt frampå. Hvis døm ente gjør noe nå, rissikerer døm at Rakkstad orrienterær sæ mot Indre Østfold eller slår sæ sammen med Halden.

Ente et stygt ord om Halden,  men skæ Sjarsbår levæ opp te stillingæ som hovedstaden i Østfold fylke, kan kommunen ente baræ sittæ på baken og la andre forsyne sæ ta matfatet sånn at det ente blir noe igjen te døm.

Så se nå å åpn opp øyæ og begynn å snakke med Rakkstingæne om sakæ.

Da jæ nevnte sammenslåing for en Rakksting i en begravelse en gang, holdt jæ på å få mæ en på tryne'. Fordommær og motstand må en derfor rægne med. Det gjelder å kommæ i gang med beærbeidingæ. Før noen andre gjør det.

Husk nå på det særpingær: Det er for sent å snyte sæ når nesæ er borte.

Særpingen