torsdag 30. april 2009

Høisand Bad åpner sesongen 1. mai
Foto: Kow d.e. 260409 ©
Klikk på bildene for å se større versjonØverst: Verten Gunnar Solberg, tar seg en liten pause i forberedelsene. T.h. i bildet er hovedinngangen. Helt til venstre ses en del av den gamle dansesalen hvor mange livsvarige allianser nok er inngått.

Midten: Uteserveringen og utsikten fra spisesalen. En liten tynning blant trærne ville gjort underverker.

Nederst: Skipper'n ønsker velkommen til Høisand Bad.

I morgen - 1. mai - åpner Høisand Bad sesongen.
Verten, Gunnar Solberg, og hans medhjelpere er klare til å sørge for at sultne sarpinger, campinggjester og andre som stikker innom, får servert god gammeldags tradisjonsmat slik Solberg lærte å lage den på kjøkkenet hjemme hos sin mor.
Driften av restauranten på det 112 år gamle badehotellet, er på mange måter et familieanliggende. Solberg selv baser på kjøkkenet og ved grytene, mens såvel kone som søstre er med og tar sin tørn for at gjestene skal slippe å vente mer enn akkurat det som er nødvendig for at maten skal bli ferdig og velsmakende. Rask servering og lite venting, er en del av restaurantens service og varemerke, sier Solberg. Derfor er menyen begrenset.
- Her lages alt fra bunnen av, bedyrer han og viser oss kjøkkenet. Bruken av halvfabrikata er minimal. Den som ønsker skikkelig "hjemmelaget" mat, i lyse hyggelige lokaler med utsikt til sjøen, og Sarpsborg Baatforenings nye båthavn, mellom furustammene, bør avlegge Høisand Bad et besøk.
Det ærverdige badehotellet fortjener å bli brukt.
For 100 år siden kom man til Høisand bad med tog. Deretter tok bussene over. I dag kan man kjøre til døra.
Det er ingen grunn til å nøle. Ta en tur og se nærmere på denne perlen som sarpingene har like utenfor stuedøra.

onsdag 29. april 2009

Festiviteten solgt til spottpris

Foto: Kow d.e. 280107 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Festiviteten har vært til salgs i to år. Nå er den endelig solgt. Men hva skal den brukes til?

Enkelte ganger har man vondt for å tro det man ser og hører. For eksempel at borgerskapets fordums så stolte storstue, Festiviteten, er solgt for 2 millioner kroner.
Det er jo i realiteten en gi-bort-pris. Litt over halvparten av det man må gi for en enkel, liten enebolig
Enda merkeligere blir saken når en vet at taksten på bygningen er 9,5 millioner kroner, og at selgerne har avvist bud på både 7 og 5, 5 millioner.
Generalforsamlingen har ennå ikke sagt sitt, men styreleder Ingvar Høstbjør og styret hadde neppe gått offentlig ut med saken hvis de ikke hadde sondert terrenget og regnet med at salget ville bli vedtatt.
Kjøperen skal være den lokale forretningsmannen Trond Frigaard. Hvilke planer han har for stedet er ukjent. Det er for eksempel usikkert om Frigaard har godtatt den ganske urimelige klausulen som sier at det skal være selskapslokaler i bygget.
Når nettopp driften av selskapslokalene har fungert som en klamp om foten på dem som har forsøkt å få bruken av huset til å lønne seg, vil en slik betingelse selvsagt avholde folk som handler for å tjene penger, fra å kjøpe.
”Kjøperen får bygget slik det står og for egen risiko i forhold til bruksbegrensninger og festeavtalen med Borregaard,” sier Høstbjør til sa.no.
Her er det mange ubesvarte spørsmål.
Bl. a.: Det er vel selgeren som krever bruksbegrensninger, og dermed også selgeren som må frita kjøperen for slike bindinger?
Frigaard bør raskt komme på banen, redegjøre for vilkårene og fortelle hvilke planer han har.
Denne handelen er ingen privatsak.
Det er en sak som angår hele Sarpsborg fordi Festiviteten er en del av byens profil og historie.
Spesielt den sosiale historien og den arkitektoniske historien.
"Arbeiderbyen" Sarpsborg har gjennom historien vært et samfunn med ekstremt tydelige klasseskiller.
Festiviteten var de ”fineres” møtested og ”lekestue” – selve innbegrepet på den sosiale og økonomiske overklassens kultur. Den kulturelle avstanden til Folkets Hus i østre bydel var langt mer enn et par kilometer.
Salget av Festiviteten er et skritt inn i en ny sosial virkelighet.
Å forsøke å bevare fortiden som en klausul på framtidig bruk, vil nok – i alle fall økonomisk – være lite vellykket, men nye brukere bør så langt det er mulig, vise pietet for det som var.
Det kalles kultur.

tirsdag 28. april 2009

Snart 62 år siden Tuneheimen ble tatt i bruk


Øverste foto: Kow d.e. 210409 ©
To nederste bilder fra Tuneheimens nettside
Klikk på bildene for å se større versjon

Øverst: Tuneheimen utvides.


Midten: Slik er vi vant til å se den flotte tømmerbygningen som ligger så fint omkranset av store furuer.
Nederst: Irene og Bjørn Bye har lang fartstid som
vertskap på Tuneheimen.

Tuneheimen er Kari Asbjørnsens verk. Reisingen og driften av det flotte og viden kjente vandrerhjemmet er selvfølgelig ikke et ”enmannsverk”, men uten Kari Asbjørnsen hadde det neppe vært noe ungdomsherberge eller vandrerhjem i Sarpsborg. I alle fall ikke et slikt praktfullt sted som Tuneheimen.

Kari Asbjørnsen tok initiativet til Sarpsborg og Omegns Lag av Norske Ungdomsherberger som ble stiftet den 24.oktober 1946 og var den drivende kraften i arbeidet så vel med laget som med Tuneheimen som først holdt til i Tuneleiren på Tunejordet.

Ungdomsherberget ble åpnet 18.mai 1947. Leif Brandsrød med frue, var det første vertskapet. I dag er Irene og Bjørn Bye som står for driften.

I 1950 overtok laget eiendomsretten til huset der herberget holdt til. Huset måtte imidlertid flyttes. Det ble revet på Tunejordet og bygd opp igjen på den tomta under Tune Prestegård der det ligger i dag . 22.mai 1953 ble Tuneheimen innviet på nytt.

Tuneheimen eies av NOVA region Øst som er navnet på det tidligere Norske Ungdomsherberger Østlandet krets hvor min fetter Thor Henry Larsen fra Tune forøvrig var daglig leder inntil han altfor tidlig gikk bort. Han var nok en sarping som nedla et betydelig arbeid for vandrerhjembevegelsen i Norge.

I en presentasjon på internettsiden Aktiv i Oslo blir Tuneheimen karakterisert som ”et av Norges mest komplette vandrerhjem”. I 1998 ble Tuneheimen utropt til årets vandrerhjem.

Tuneheimen har vært utvidet og pusset opp mange ganger i tidens løp. Nå utvides stedet igjen, og standarden heves ytterligere.

Tuneheimen er et sted Sarpsborg og sarpingene kan være stolt av. Et sted som i dobbelt forstand har satt Sarpsborg på kartet.

mandag 27. april 2009

Plass til flere båter i Høysand

Foto: Kow d.e. 260409 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Høysand er en vakker fredelig idyll. Et ideelt utgangspunkt for båteiere.


Sarpsborg Baatforening har ervervet området fra moloen i forkant av bildet og helt inn til "Sæltæ" og har anlagt 92 nye båtplasser.

Et problem for båtentuasiaster er mangelen på båtplasser.
Nå har Sarpsborg Baatforening utvidet båthavna i Høysand med ytterligere 92 plasser.
Det betyr at flere kan komme på sjøen med egen båt.
Båthavene på begge sider innerst i Skjebergkilen har lange tradisjoner, og har gjennom mange generasjoner vært utgangspunkt for skjebringer og sarpinger som har nydt båtlivet i Skjeberkilen, Hvalerskjærgården og langs svenskekysten.
Høysand er selve Mekka for båtglade sarpinger.
Fortsatt ligger den nyrenoverte og utvidede båthavna på Høysandsida åpen og innbydende og Sarpsborg Baatforening har ambisiøse planer for beplantning og oppgradering av området.
Slik håper vi at åpenheten og idyllen kan bli bevart - uten gjerder og låste porter.
Men det avhenger selvfølgelig av om båtene får ligge i fred - for folk som vil berike seg ved å stjele båter og motorer og annet utstyr som eieren har spinket og spart til for å kunne nyte sommerdagene på sjøen, eller for klåfingre som ødelegger for ødeleggelsens skyld.
Foreløpig ligger båthavnidyllen der, tilgjengelig for alle.
La oss håpe at det kan fortsette sånn.

søndag 26. april 2009

Særpingen: Verandatjuerier

Jøss, følk stjæler nå det meste au.
Nå er’e noen som har stjælt verandaær på Børnhauen.
Joa, det er helt sant. Det sto i SA.
”Verandatyverier på Borgenhaugen” stod det med den dialektæ døm brukær der.
Kan det bety mer enn én ting det ’æ?
Å skæ følk med flere verandaær æ tru?
Jæ kan te nød skjønne at døm stjæler én.
Jæ tenkte å bygge ny verandæ for et par år siæ, jæ au, men det var så mye pappirer som skulle fyllæs ut, og så lang tid å vente på svar, og så var’e nabovarsel og graving og snekring og greier, så jæ ga opp, jæ gett.
Da kunne det jo vært greit å hatt en færdi’ verandæ som jæ baræ kunne satt opp.
Men åssen får døm med sæ verandæn, æ?
For ente å snakke om flere støkker.
Da må døm jaggu mæ ha svær redskap.
Te å frakte verandææne med, menær jæ.
Forresten når jeg leser litt nøyære, så var’e visst ente sjølve verandææne døm stjal, men noe som stod der.
På verandææne på Snoktinnløkka på Børnhaugen, allså.
Men åffer skriver ente avisæ det da ’æ?
Nå trudde jæ nesten at jæ var kommen over en liten sennsasjon, jæ nå.
Noe som kunne vært med på å få litt fart på dennæ bloggen her, og så visær 'e sæ at det ente var så sennsasjonelt likevæl.
Skjønt, kanskje litt.
For jæ ser at han opprasjonsledær’n, han Martin Nygårdsmoen ved Østfold politidistrikt i Særp, sier at det er noen som har snokæ rundt på verandææne te følk i Snoktinnløkkæ borettslag og stjælt ”diverse gjenstander” som ente er så mye værdt, som for eksempel ”krystallgjenstander”.
Da har velstanden på Børnhauen forandræ sæ ganske mye fra mi tid der, gett.
Da var krystallgreier noe ta det dyræste du kunne ha.
Døm hølt vi innelåst og tok gøtt vare på.
Men nå setter døm krystallgreie ut på verandæn, nå, og lar døm stå der nattæ over.
Det er bra at døm har fått mer å rutte med på Børnhauen au, men døm kunne jo ta litt be're vare på krystallet sitt, da.
Ente la det stå ute så klåfingræ ”verandætjueræddær” kan ta det.
Nå er’e ille nok å miste krystallet, det er’nte det, men jæ tenker på det derre med ”verandatyverier”.
Det hadde vært litt mer svung over det, gett.

Domt at det ente var sånn, likævæl.
Det hadde satt Sjarsbårr på kartet på en måte, kan du si.
En nyhet som hadde gått vælæ rundt.
Og det kan trengs.
Med litt reklame menær jæ.
Dø, mens vi snakkær om reklame.
Jæ, ser at det skal væræ humorfestival i tettste’ der nere hvor ælvæ renner ut.
Ja, be’re ste’ kunne døm ente ha fonne, for hele ste’ er en enæste stor vits.
Ja, ja, ha det gøtt, æ.
Og så kryssær vi fingræne for Sjarsbårr 08 så døm både tar poeng og tjener pengær, for nå er’e visst krise der i går’n har jæ forstått.
Det er tunge tier, men høll ut.
Særpingen

søndag 19. april 2009

Innebandy: Greåker Norgesmester
Bulldogæne fra Greåker gikk seirende ut av duellen med Haiæne fra Sarpsborg, men begge er "særpelag".

Greåker er årets lag i innebandy. Laget vant serien, og i dag sikret det seg NM-gull ved å slå Sarpsborg Sharks 4-2 i Sparta Amfi.
Greåker var det beste laget kampen igjennom, skriver sa.no. Første periode var målløs, og etter andre periode ledet Haiene 2-1, men så begynte Bulldogene å bite fra seg. De vant perioden 3-0 og kampen 4-2.
Slett ikke ufortjent, skal vi tro sa.no selv om Haiene tok ledelsen 1-0 ved Klas Nordin. Andreas Mæhlum utliknet imidlertid ganske raskt til 1-1 før Tormod Høydal på ny brakte Sharks i ledelsen.
I tredje periode tok imidlertid Greåker over og scoret tre ganger på rad uten at Haiene klarte å følge opp. Willy Fauskanger satte inn det første, Jørn André Isnes det andre, og Andreas Elf, fastsetter sluttresultatet til 4-2.
Sa.no anslår tilskuertallet til i overkant av 1500.
Vi gratulerer Bulldogæne fra Greåker med norgesmesterskapet og ”the double”.
Haiæne ble nummer to i serien og sølvvinner i NM og har heller ikke noe å skamme seg over.
Som når det gjaldt ishockey i sin tid, er sarpingene raske til å ta i bruk nye idretter.
At hegemoniet i innebandy for tiden ligger i Sarpsborg kan det ikke være tvil om.
Sarpsborg går i bresjen og er best.
Gratulerer med gullet Greåker.
Gratulerer med sølvet Sarpsborg Sharks.
Og gratulerer med landets to overlegent beste innbandylag Sarpsborg.

fredag 17. april 2009

Sarpsborgfirma bygger i Drøbak

Foto: Kow d.e. 160409 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Sarpsborgfirmaet Mesterbygg står for byggingen.

I Vestbyveien i Drøbak, eller Frogn som kommunen heter, har et nytt, større bolighus skutt i været.
Det er et spesielt byggverk som har fått sin utforming ut fra tomta det ligger på.
Med store vinduer og balkonger, sikrer det beboerne fantastisk utsikt over Oslofjorden og landskapet på vestsiden av fjorden.
Det er Sarpsborgfirmaet Mesterbygg som i følge plakaten står for arbeidet.
Tidligere har Sarpsborgfirmaer vært sterkt involvert i bygging av en ny, flott barnehage i kommunen.
Sarpinger har også hatt ansvaret for den elektriske installasjonen i i andre byggeprosjekter i kommunen.
Det er godt å se at sarpingene engasjerer seg utenfor egen kommune og egen stuedør.

torsdag 16. april 2009

Havner Sarpsborg på 12. plass?Klarer Conny Carlson å lede Sarpsborg 08 til topps i 1. divisjon, eller havner laget på tolvteplasss slik Dagbladet tror?


Dagbladet har ved hjelp av leserne tippet hvordan det går i årets fotballsesong.
Tipsene som gjelder 1. divisjon, er ikke egnet til å glede patriotiske, fotballglade sarpinger. I følge Dagbladet blir det ingen kniving i toppen. Sarpsborg 08 havner på 12. plass mener den folkelige ekspertisen.
Slik mener avisa at det vil gå:
1. HamKam 2. Kongsvinger 3. Sogndal 4. Haugesund 5. Moss 6. Hønefoss 7. Bryne 8. Skeid 9. Nybergsund 10. Notodden 11. Tromsdalen 12. Sarpsborg 08 13. Alta 14. LøvHam 15. Stavanger 16. Mjøndalen
Men slik går det sansynligvis ikke. "Ekspertene" - det gjelder både de folkelige og de såkalt profesjonelle og bedre gasjerte - tar som regel feil.
For Sarpsborg 08s del betyr det at det kan gå bedre eller dårligere. Fjoråret gav håp om framgang og konsolidering i nest øverste etasje i det bygget som heter norsk fotball. Vi håper at Conny Carlsson og hans menn klarer å innfri.
Spesielt hvis NFF gjør alvor av trusselen om å trekke poeng p.g.a. økonomisk rot, er det viktig at Sarpsborg plukker med seg hvert eneste mulige poeng i hver eneste kamp sesongen igjennnom, og ikke deler ut gavepakker slik som mot Notodden. Downperioder er det ikke plass til i toppfotball.
Klikk ellers på lenken Norges 408 beste fotballklubber og se hvilke sjanser Dagbladets tipspanel gir andre lag som du er interessert i.


mandag 13. april 2009

Særpingen: Sex på motorveien

Dø, i da’ skæ jæ skrive om noe som ente hendte i Sjarsbår, men som børte ha hendt her.
Nå lurær ’u tenker jæ?
Jo, det dreiær sæ om døm to som hadde sex mens døm kjørte i god fart på motorveien i nærhetæ ta Drammen.
Hvorfor det skulle ha hendt i Særp?
Jo, døm kjørte på gæern motorvei, vet du. Døm skulle ente ha kjørt på E18, men E6, så klart.
Nå mistæ han derre sjaffør’n lappen. Men hadde’n kjørt på E6, så kunne’n jo baræ ha unnskyldt sæ med at han hadde misforstått skiltingæ!
Du tok den, eller?
Forresten: Vet ’u å døm to var fra eller?
Hønefoss!
Hønefoss, tenk på det ’æ. Det passæ jo ganske bra, da.
Det manglær baræ at en ta døm hette Muserud eller Museus eller no’ sånt, så hadde det vært fullbrakt, for å si det sånn.
Det er forresten noe jæ ente forstår.
Kvinnfølke’ satt på fanget hanses og kosæ sæ mens bilen kjørte. Han mistæ lappen, men ente ho.
Men åssen kan polti si at det var han som kjørte, når begge to satt i førærsete’?
Var det ente ho som satt nærmæst ratte’, eller?
For det var vel ente han som satt i fanget hennes? Og døm satt vel ente med rygge te kjøreretningæ begge to?
Men det gjorde kanskje ho?
Åssen polti får dettæ te å bli e’ formildændes omstendighet, skjønner ’nte jæ.
Det børte vel heller vært e’ skjærpændes omstendighet det vel?
Så vidt jæ skjønner, var det ho som var aktiv.
Det var ho som ente satt på plassen sin, men fløttæ sæ opp på han.
Det var med andre ord ho som distraherte og forstyrræ sjaffør’n og gjorde sånn at han ente fik konnsentrert sæ om kjøringæ.
Derfor så tråkkæ’n litt hardt på gasspedal’n. Det er vel ente så gøtt å unngå det når du har et kvinnfølk sittændes på fanget?
Men likevel tok døm lappens hans, mens ho slapp unnæ.
Ho fikk til og med lov te å kjøre bilen hjem.
Er’nte dettæ disskriminering, så vet ente jæ.
Det neste blir vel te at døm menær at samleie’ skjedde under tvang.
Da må det i så fæll væræ han som er blitt tvingæ.
For sjøl om han ble tatt med boksæ nere mens han tok et nummer på gøttæ, ska det mye te at en som kjører i 123 kilometer på mottorveien klarer å tvinge sæ te samleie me’ no’n.

Så her må'n jaggu spørre hvem som var aktiv.
Men polti har kanskje andre erfaringær?

Nei skyldfordelingæ her, skjønner jæ ente mye ta.
Ha det, æ.
Særpingen

Sarpsborg 08: 2-1 i kveld?Kan Martin (t.v.) og Ole Jørgen score i kveld?

I dag møter Sarpsborg 08 Notodden på "nye" Sarpsborg stadion som har fått kunstgressdekke.
Banen venter på lekne spillere.
Mange spillere er "redde" for kunstgress og holder igjen for å unngå å falle og "brenne seg" på plastikken som ikke er like myk og glatt som ekte gress.
La oss håpe at møtet med kunstgresset svarer til forventningene og ikke avholder særpeguttæne fra å yte sitt aller beste.
Sarpsborg klarte uavgjort på Bryne i første serierunde.
Det var trolig en sterk prestasjon.
Notodden fikk ikke med seg poeng, og ligger nå formelt sett sist på tabellen med 0 poeng.
Men det bør ikke lure noen til å ta seieren på forskudd.
Jeg tipper riktignok seier 2-1 til hjemmelaget i kveld, men skal dette tipset slå til, må det kjempes drabelig.
Sarpsborg 08 trenger en seier - for poengenes skyld, og for å vekke interessen hos det lokale publikum.
Det finnes mange fotballinteresserte særpingær, men altfor mange av dem er "medvinnsseilerær".
Ta poeng, så finner de vegen til Stadion.
Tvi, tvi.

onsdag 8. april 2009

Bompenger

Bompenger er en uting.
Først av alt fordeler de utgiftene til vegutbygging urettferdig og uten hensyn til familieforhold og økonomisk yteevne.
For det annet representerer de en følbar utgift for dem som må kjøre og kjører ofte.
Kollektive transportmidler er ofte ikke noe alternativ.
I mange tilfelle går de ikke dit folk skal, eller de forutsetter bytter av transportmidler som er både tidkrevende og sjansebetonte.
Staten er i ferd med å la det gå inflasjon i bomsystemet.
Skal man fra Østfold til Hamar må man etter sigende betale flere steder på vegen slik at den samlede bompengeutgiften tur-retur løper opp i 2-300 kroner.
I tillegg har kommunene begynt å overveie bomavgift for å finansiere sin vegutbygging.
Sarpsborg har behov for et bedre internt og interkommunalt vegnett.
I likhet med flere andre byer og tettsteder klarer ikke de lokale vegene å avvikle rushtrafikken.
På flere av byens gater og veger går trafikken langsomt eller står i stampe store deler av dagen. Det stjeler folks tid, det er uøkonomisk, og det er miljøskadelig.
For å løse slike problemer og utvikle en generelt bedre infrastruktur, burde Staten bruke av oljepengene.
Men såkalte "eksperter" mener at det ville være usunt for nasjonens økonomi.
Derfor fortrekker Staten å trekke inn kjøpekraft ved å kreve bompenger og anspore kommunene til å gjøre det samme.
Byer, som f.eks. Sarpsborg, har derfor ingen andre realistiske muligheter enn å kreve inn bompenger for å få løst de akutte trafikkproblemene, og for å få utviklet en framtidsrettet infrastruktur i kommunen.
Jo før, jo heller.
Dessverre.

søndag 5. april 2009

Sparta: Strålende sesongOver: Hovedtrener Rolf Nilsson (t.v.) og assistenttrener Arne Villy Skrøder har gjort en kjempejobb med Sparta.
Kaptein Jonas Andersen har ledet iskrigerne fra Sarpsborg til seriemesterskap og til sølv i NM.

I fjor skrev jeg at "bøtta" i 2009, ville havne i Sarpsborg.
Det slo ikke til, men det var ikke langt unna.
Etter tre nederlag i finalekampene, viste Sparta plutselig klør, og tok to seire som rystet Vålerenga.
Kveldens kamp kunne like gjerne vippet i Spartas favør, men det ble tap - med minst mulige margin.
1-0 er ikke mye, men nok. Det ble sølv.
"Roffe" Nilsson kan reise hjem til Sverige i forvisningen om at han med ære har skrevet seg inn Spartas historie.
Jeg ønsker ham lykke til i ny jobb.
Nå gjelder det at Sparta finner en som kan fortsette det gode arbeidet Nilsson har nedlagt i den tiden han har ledet sarpelaget.
Spillerne skal også ha takk - selvfølgelig.
Det er de som har tatt de tyngste fysiske takene.
Neste år havner "bøtta" i Hockeytown. Skal vi være enige om det?
Og så må sarpepublikumet få sin velfortjente takk. Både for at det trofast og helhjertet støtter mentalt og økonomisk opp om laget, og fordi det opptrer med kunnskap og verdighet.
Flott sarpinger! Dere har grunn til å være fornøyd med dere sjøl.
Og så til Sparta, klubben i våre hjerter: Takk for storartet underholdning!

SarpsborgAvisa forsvinner

Klikk på bildet for å se større versjon

"Mediehuset Østfold" legger ned "SarpsborgAvisa"

SarpsborgAvisa gir opp.
Siste nummer utkommer 28. mai. Så er det slutt, har utgiveren, Mediahuset Østfold, besluttet.
Det er inntektene som svikter.
Meningsbærende presseorganer beriker kulturen, politikken og samfunnsdebatten.
Jeg beklager derfor at SarpsborgAvisa legges ned. Men når sant skal sies, har den på mange måter vært mer ukeblad enn avis.
Noen tilfeldige lokale nyheter forekommer i de fleste utgaver, men det har vært mye featurestoff - egenprodusert og fra byråer.
Jeg har til gode å høre vanlige avislesere i Sarpsborg si noe pent om SarpsborgAvisa.
Den vil knapt bli dypt savnet.
Bortsett fra av dem som av politiske - eller andre - grunner, ønsker å beholde en hver trykksak som kan by Sarpsborg Arbeiderblad på konkurranse.
Og det er et ønske som kanskje kan ha noe for seg. Selv om SarpsborgAvisa og Sarpsborg Arbeiderblad spiller i ulike divisjoner.
Vi får håpe at gratisavisa SarpsborgAvisas exit, ikke gjør Sarpsborg Arbeiderblad mer tilbakelent.
Skjønt, også der i gården merker man etter sigende de vanskelige, økonomiske tidene. Kanskje virker det ansporende.
Vi får håpe at trangere økonomi fører til at ledelsen ser betydningen av å lage et enda bedre produkt. En papiravis som holder på leserne i konkurransen med nettavisene og andre medier.
For selv om en papirkonkurrent forsvinner, er utfordringene mange. Og de blir ikke færre eller mindre.
Det gjelder å stå på. Ingen kan lenger surfe på gammel vane.
Leserne - og spesielt potensielle lesere - er en labil, uberegnelig gruppe.
Og annonsørene seiler den vegen vinden blåser.
Bare spør SarpsborgAvisa og Mediehuset Østfold.

God fiskepudding

Foto: Kow d.e. 040409
Klikk på bildet for å se større versjon

Christer Andersen i "Gladlaksen" har Østfolds - kanskje Norges - beste fiskepudding.

Det smaker ikke fisk av fiskepuddingen lenger.
I alle fall ikke av den masseproduserte med lang holdbarhet som du får kjøpt i kjedebutikker og kjøpesentre.
Ikke har den riktig konsistens heller.
Nei, skal du ha ordentlig fiskepudding, må du til Christer Andersen som driver fiskebutikken "Gladlaksen" på OBS i Sarpsborg.
Da får du skikkelig vare.
Håndverk av beste kvalitet.
Derfor er vi innom der så ofte vi kan for å sikre oss en fløtepudding som smaker og ser ut som det den gir seg ut for, nemlig pudding laget av fisk.
Hvis du ikke har smakt "Gladlaksen"s fiskepudding, og ikke tror det er så stor forskjell på den og de øvrige du får kjøpt under samme betegnelse, bør du foreta en sammenlikning.
Da vil eventuell tvil trolig forsvinne.
Om dette er betalt reklame?
Langt i fra.
Det er en kjærlighetserklæring skrevet til skikkelig fiskepudding fra en kresen konsument som ikke lar seg by hva som helst.
Og når det gjelder fiskepudding, kan ingen måle seg med den puddingen som lages av Christer på "Gladlaksen".
Så du bør prøve.