torsdag 31. januar 2008

Stengte apotek - Uheldig prøveordning

Apotekene i Sarpsborg vil ikke betjene publikum på søn- og helligdager. Etter det jeg kan se i "sa" har "Apotek1 Løven" satt opp en plakat hvor de henviser folk til Fredrikstad. Riktig nok som en prøveordning.
Snakk om å sage av den greinen man sitter på.
Eldrerådet vil ha tilbake søndagsåpne apotek, og ordføreren er enig. Helsesjefen og kommunelegen derimot synes at stengning er greit.
Selvfølgelig er det ikke greit. Verken for dem som kan slenge seg i bilen og kjøre, eller dem som er avhengige av kollektive transportmidler.
Dessuten er det nok en spiker i kista for Sarpsborg som handelsby.
Det er, som kjent, ingen skam å snu. La ikke forsøket løpe prøveåret ut, men snu nå. Det vil både apotekene, kundene og Sarpsborg by tjene på.

Særpingen: Det dommæste jæ har hørt

Næmmen heisan!
Hva er dettæ for no’ æ? Ny bloggsie for særpingær? Har ente særpingæne nok å lesæ fra før, æ?
Ja, ja. Dettæ skæ bli spennændes. Kanskje jæ kan bidra med no’ jæ au?

Jæ hørte på den derre Østfoldradion te morræn i da’, og der sa døm at en personbil med et ukjent antall personer i, ente ville stoppe for polti. Og det te tross for at purken gjorde tegn te at døm skulle gjøræ nettopp det.
Jæ bør kanskje legge te at bilen kjørte fra Fredrikstad mot Særp. Ja, da ser du kanskje tegningæ uten at jæ malær ’e mere ut?
For hvem er’e som vil bli stansæ når døm er i ferd med å forlate Fredriksta' æ?
Ente dissæ her i hvertfall. Døm kjørte til og med over spikermattæ te polti. Så ivrige var døm.
Jæ skjønner døm gødt, jæ. Trur nok kanskje jæ ville gjort det sammæ sjøl, hvis jæ kom i den situasjon.
Her var døm på vei te Særp – ja te Kølås til og med - og så ville polti at døm skulle stanse. Det er det dommæste jæ har hørt. Døm børte heller kjørt foran og banæ vei, spør du mæ.
Dettæ bør du skrive om på den nye bloggen din.
Ja, ja. Det får væræ for dennæ gangen, men jæ dukkær nok opp igjen.
Ha det bra.
Særpingen

Rasteplass med tårn på Solberg

Noen ganger må man tenke dristig. Ideen om et nesten 30 meter høyt utsiktstårn på rasteplassen på Solberg, er en slik dristig tanke.
Tårnet vil være synlig på lang lei og vekke nysgjerrighet. Best hadde det vært om Begbymannen stod på toppen. Det ville utvilsomt fått turistene til å stanse. Nå får tårnet gjøre jobben. Med eller uten heis.
I ”sa” har pseudonymet ”Lars H” lansert tanken om kamera på toppen. Det er jo genialt. Så kan man sende både til storskjerm på stedet og til internet. En slik ordning kan lett bli en attraksjon i seg selv.
Ellers er det opp til informasjonsformidlingen å få turistene til å bli en stund. Det bør den ta på alvor. Turistene betrakter altfor lett Østfold som en transportetappe.
Staten, Sarpsborg og Fredrikstad skal dele på utgiftene. Da skal de vel også dele på informasjonsjobben. Her må særpingæne være våkne og passe på at andre ikke stikker av med kaka. Som så ofte før.

Ny blogg for særpingær

Selv om det er 49 år siden jeg flyttet fra Sarpsborg, føler jeg meg som særping.
Jeg følger med så godt jeg kan. Og har min egen oppfatning av og mening om det som skjer. Umiddelbare reaksjoner som er for betydningsløse til å komme i avisa, men som jeg likevel ønsker å gi uttrykk for - og som andre kanskje kan ha interesse av å ta del i.
Hvis noen finner noe de er sterkt enig eller uenig i, kan de skrive innlegg på bloggen. Den er åpen for alle, men jeg venter ikke den store pågangen av innlegg.
Men jeg håper å bli lest.
Hvis du som finner fram til dette nettstedet, titter innom av og til for å se hva jeg har skrevet om, blir jeg fornøyd. Hvis du i tillegg gjør nettstedet kjent for andre, blir jeg storfornøyd!
Velkommen til blogging om folk og hendelser i Sarpsborg