onsdag 19. januar 2011

Kluss ikke med Olavsdagene!

Foto: Kow d.e. 24022008 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Lederen for Olavsdagene vil detronisere Olav Haraldsson og døpe om Olavsdagene. Det er en ekstremt dårlig ide.

Olavsdagenes leder, Caroline Rolstad, har ikke gitt opp å få fjernet navnet "Olavsdagene" på det årlige arrangementet i Sarpsborg. «Gjestebud i Borg» er et bra alternativ, mener hun.

"Olavsdagene" fungerer
Det er ingen grunn til å lete etter alternativer.
Olavsdagene er et utmerket navn. Det har historisk dekning. Det er innarbeidet. Og: Det fungerer!
At Olav - som fortalt av Snorre Sturlason i Heimskringla - holdt gjestebud på borgen sin, er ingen historisk begivenhet.
"Gjestebud i Borg" kan passe som tittel på en roman, et skuespill eller en opera om byen ved fossen.
Som navn på det årlige arrangementet i byen Sarpsborg sier det ingen ting.
Det er til og med villedende fordi myndighetene i sin vankunne i sin tid la bispesetet Borg til en annen by.
En by som av mangel på magemål og egne historiske røtter, dessuten har oppkalt havna si etter byen ved fossen.

Olav er byens far
Min faste overbevisning er at det har vært bebyggelse og drevet handel rundt fossen lenge før Olav Haraldsson kom hit.
Det er så.
Men det var Olav som grunnla en borg og en by her.
En by han gjorde til sin og Norges hovedstad.
Olav bygde kongeborgen. Og anla byen Borg. Ved Sarpen.
Olav er således den som grunnla Sarpsborg.
Det er ham vi har å takke.
Og det gjør vi ikke ved å fjerne navnet hans fra det arrangementet som Sarpsborg benytter for å markere seg selv, sin fortid og nåtid. Kort sagt: Sin historiske og aktuelle forankring og egenart.
La gå at Sarpsborg ikke har enerett på å bruke Olav-navnet.
Men ingen bruker det med større rett.

Stans sløsingen med knappe ressurser
"Caroline Rolstad ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til saken før hun har diskutert den med blant andre påtroppende tusenårssjef Therese Evensen," skriver SA.
Det er ingen ting å diskutere - og sløse bort tid og oppmerksomhet på.
Olavsdagene er et utmerket og vel innarbeidet navn, som bør beholdes.
Å "begynne på ny" med nytt og ukjent navn, er ikke bare feil disponering av knappe ressurser.
Det er å ta et langt steg bakover mot nullpunktet.
Å tro at riksmediene vil være mer interesserte i arrangementet i Sarpsborg dersom det skifter navn, er å tro på julenissen.
Det er ikke navnet som avgjør hva mediene er interessert i og gir oppmerksomhet.
Rolstad og Evensen bør derfor konsentrere seg om det som er viktig: Å lage Olavsdager og en tusenårsfeiring som er Olavs by verdig.
Arrangement som publikum - og mediene! - finner interessante.
Synes de ansvarlige at arrangementene de har ansvaret for, kommer i skyggen av "Olavsfestdagene i Trondheim", er det bare èn ting å gjøre:
Intensivere innsatsen!

Se forøvrig innlegget "Olavsdagene bør det hete".