lørdag 9. juli 2011

Tuneskipet og Sarpsborg


Tuneskipet ble ikke funnet i Sarpsborg.

En gang i tiden var Rolvsøy en del av Tune.
Men da var ikke Tune en del av Sarpsborg.
Da Tune ble innlemmet i Sarpsborg, var Rolvsøy skilt ut som egen kommune.
I dag er Rolvsøy en del av Fredrikstad.
Enten vi liker det eller ikke.

La oss holde oss til realitetene
Tuneskipet ble altså ikke funnet i Sarpsborg - og "tilhører" ikke byen.
Uansett hvor mye vi forsøker å få det til.
På vikingskipssidene til Universitetet i Oslo heter det:
"Tuneskipet var det første vikingeskipet som ble gravd ut. Det var hauglagt på gården Nedre Haugen på Rolvsøy, nord for Fredrikstad. Utgravningen fant sted i 1867."
Ut fra dagens forhold, er henvisningen til Fredrikstad ikke urimelig.

Hvem ble begravd der?
Tuneskipet er ikke primært et martimt fornminne.
Båten er brukt som del av en grav.
Gjenstandene i grava tyder på at den gravlagte må ha vært en mann med høy rang.
Tuneskipet er trolig bygd omkring 900 år etter Kristus.
M.a.o. omlag 600 år før Fredrikstad ble grunnlagt.
Tuneskipet har derfor historisk sett ikke noe med Fredrikstad å gjøre heller.
Men funnstedet, Haugen i Rolvsøy, ligger i den nåværende Fredrikstad kommune.
Det må vi sarpepatrioter bare ta inn over oss.

Ikke bare Tuneskipet
Ved kommunesammenslåingene på 1990-tallet kom Roald Amundsens hjem "Tomta" i Borge, Hans Nilsen Hauges fødested - og plassen der Tuneskipet ble funnet, inn under Fredrikstad.
Når Sarpsborg og sarpinger prøver å markedsføre seg ved hjelp av Roald Amundsen, Hans Nilsen Hauge og Tuneskipet, smykker de seg med lånte fjær.
Noen har ment at Hans Nilsen Hauge bør komme tydeligere til syne under Olavsdagene.
Det er et ønske som savner enhver historisk begrunnelse.

Ansett arkeolog
Tuneskipet må ligge der det ligger.
Dvs.: Som en integrert del av det nasjonale vikingskipsmuseet.
Vil noen fra Fredrikstad lage en replikk av skipet og vise den fram i Gamlebyen, må de få gjøre det.
Det 1000-årsbyen Sarpsborg bør gjøre, er å engasjere en arkeolog som kan kartlegge fornminner i nåværende Sarpsborg kommune og gjøre sentrale myndigheter interessert i å lete etter fornminner i området.
Det er ikke usannsynlig at det finnes unike historiske gjentander i såvel Skjeberg som Tune, Varteig og Sarpsborg.
1000-årsjubileet er en utmerket foranledning til å komme i gang med et slikt arbeid.