mandag 5. januar 2015

Sykehuset i SARPSBORG!


Østfold får nytt sykehus.
I Sarpsborg!
Men det er det ingen som sier eller skriver.
Ikke lokalpressen, ikke lokalpolitikerne og slett ikke politikere og journalister som holder til i andre deler av Østfold.
De sier og skriver "Sykehuset på Kalnes".

Jeg er sikker på at de fleste Østfoldingene etter hvert vet sånn omtrent hvor Kalnes er.
Men jeg er også ganske sikker på at de færreste som ikke selv bor i Sarpsborgdistriktet, vet hvilken kommune Kalnes ligger i og er en del av.
Tja. Råde kanskje? Eller Fred...

Sarpsborg og sarpingene har aldri vært flinke til å markere seg.
I denne saken har de forsømt seg grovt.

Sarpsborg Arbeiderblad, Sarpsborg-politikerne og sarpinger flest skulle selvfølgelig fra første stund benyttet anledningen til å knytte Sarpsborg-navnet til det nye sykehuset.

Sykehuset burde vært omtalt som det nye sykehuset - eller fylkessykehuset - i Sarpsborg.
I tilfeller hvor det er nødvendig med nærmere forklaring burde det hett "det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg".

Det gjelder å synes.
Byer som vil tiltrekke seg virksomhet og kompetanse, m.a.o. byer som vil utvikle seg og få et bredere nærings- og eksistensgrunnlag, må gjøre seg selv synlig for å bli regnet med.
Utvikling kommer ikke av seg selv som manna fra himmelen.

Har de som styrer Sarpsborg skjønt dette?
Det ser ikke sånn ut.
Da hadde de ikke latt denne sjansen glippe ut av hendene.
Det nye sykehuset har et enormt "aktualitets"-potensiale.
Skal Sarpsborg nyte godt av det, må det omtales som "sykehuset i Sarpsborg".
"Sykehuset på Kalnes" gir ikke noen direkte reklameeffekt for Sarpsborg.

Dette må sarpingene se til å rette opp.
Betegnelsen "sykehuset på Kalnes" er avleggs.
Sykehuset i SARPSBORG" heter det.
Dette burde Sarpsborg Arbeiderblad og Sarpsborg-politikerne forstått og tatt konsekvensen av for lenge siden.
Men om de snur og tar seg sammen nå, kan kanskje stumpene reddes.
Lykke til!

Kay Olav Winther d.e.