fredag 9. november 2012

Geografi er no rare greier

Østfollfottball og Østfoll Fottballkrets tenkte at døm skulle lagæ en stor fest for "fylkets aktører innenfor breddefotballen", forteller Fre'ikssta' Blad.
Festen skulle væræ på Tanumstrand i Sverige.
Men nå er planæne lagt på is. 
Årsakæ er at intressæ ente var stor nok. 
Det var ente mange nok klubbær som meldte sæ på.
Ledær'n i Østfoll Fottballkrets, han Øyvind Strøm, menær at han har forklaringæ.
Han trur at Tanumshede ligger for langt borte fra Fre'iksta'!
Nå stussær 'u kanskje og tenker: Fre'iksta'?
Skulle det ente væræ et arrangemang for Østfoll, æ?
Joa, men du skjønner at før døm som høller te neri der, så trur døm at Østfoll betyr det sammæ som Fre'iksta'. 
Døm ræjnær ælt ut fra tettste' der nere. 
Jammen, vil du kanskje si. Han Strøm han reppresenterer jo ente FFK eller Fre'iksta'-fotballen, han da. Ledær 'n ente Østfoll Fottballkrets, han æ? Han børte vel vetæ forskjell på tettste' der nere og Østfoll fylke?
Børte ja!
Men når 'u i lengre tid er hjernevaskæ ta FB og Demmokraten og NRK Østfoll - eller NRK Fre'iksta' som det vel børte hettæ for døm sender jo baræ Fre'iksta'-stoff - og attpåtel stadig hører om så fortreffelige døm er der nere - så er 'e ente rart om følk går surr i geografiæ og trur at Fre'iksta' er ' e sammæ som Østfoll.
Den tanken har nok ældri streifæ han Strøm, at folk i Indre Østfoll og Mosseregion - for ente å nevne fotballedæræne og utøvræne  i Sjarsbårr og Halden - gir blaffen i å langt det er mellom Tanumshede og Fre'iksta'. 
Men jæ har bodd der, så jæ vet å jæ prekær om.
Jæ menær, jæ har bodd i Sjarsbårr, jæ har bodd i Moss og jæ har bodd i Indre Østfoll og ældri har jæ møtt noe men'ske som har rejnæ avstandær ut fra utkanten ved utløpet ta Glommæ.
Ente skæ du få mæ te å tru at Haldenseræne syns det er langt te Tannum, heller.
Før følk i Halden er Tannum rett borti høgget.
Nei, vil du vetæ åffer arrangemanget ente ble noe ta, må du nok lete etter andre forklæringær.
Kanskje fottballen i Mosseregion, Indre Østfoll, Haldensområdet og Sjarsbårr ente ble tatt med på råd?
Kanskje hele greiæ skjedde over hue' på døm?
Kanskje døm ville hatt et ord med i laget?
Ente baræ kommæ med luæ i handæ og væræ med på noe som andre hadde bestemt og gjort i stand?
Ente vet jæ, men det kan væræ sunt å tenke over.
Og så kan det væræ lurt å tenke på hva Østfoll er for noe.
At det er hele fylke' og ente baræ en klikk med besserwisserær med æltfor stor ego, som høller te i utkanten der nere som Glommæ renner ut.
Planæne er ente lagt bort før godt, sier han Strøm.
Greit.
Da fåreslår jæ at han setter sæ ner sammen med reppresentantær for døm ulike delæne ta fylket og prekær ut om når og hvor og åssen det hele skæ årnæs.
Hvis arrangemanget er for hele fylket, da.
Hvis det egentlig baræ er for døm som høller te i ne'ære Sannsund, kan døm jo like gøtt legge det på Kongsten eller Værste.
Dit er 'e jo ikke så langt for Fre'iksta'-følk. 
Og dit vet jo døm andre veien, å. Hvis døm skulle få løst te å væræ med. For dit er døm jo nødt te å kjøre bestandig.
Det er merkelig det der.
Det er langt fra Fre'iksta' te Halden eller Askim eller Mysen, men ente så langt fra Halden, Askim eller Mysen te Fre'iksta'.
Geografi er no' rare greier.
Især når 'u bor i tettste' der nere hvor Glommæ renner ut.

Særpingen


tirsdag 6. november 2012

Heiæ Sjarsbårr

Dægærn døtte, trur du ente at særpingæne tok kortæste veien tebake te eliteserien, æ.
Akkurat som døm lovæ.
Skæ jæ væræ ærlig, så hadde jæ ente trudd at døm skulle greie det.
Jæ undervurderte nok han Roar og guttæne hannes. 
Døm hadde vilje, og døm har vært go'e.
Riktig nok har døm brakt mæ te fortvilelse enkelte ganger, når døm har tapt for motstanderær som helt klart er dårligære enn døm, men når enden er god, er allting godt heter jo.
Jæ bøyær mæ i støvet og grattulerer spellæræne, trenærn, ledæræne, sponsoræne - og hele Sjarsbårr med opprøkke'.
Men gløm ente én ting: Nå gjelder det å holde moralen åppe og spellæ for fullt sjøl om opprøkke' er sikra!
Gjør ente som Start og legg dår bakpå og forær laget dere møter, gratispoeng fordi dere har avsluttæ sessongen nå som dere er i mål.
Jæ ventær fullt kjør te dommærn har blåst for siste gangen dennæ sesongen.
Det er et spørsmål om morral!
Og når vi snakkær om morral.
Det er rart åssen synet på rett og riktig forandrær sæ med sittuasjon, gett.
Da Sjarsbårr røkkæ opp forrige gang, tvilte en del på om Østfoll hadde nok ressursær te å ha to lag i eliteserien.
Det var Fre'iksta' som børte væræ der, mente døm.
For døm der nere hadde døm beste førutsetningæne.
Men nå har pipæ fått en a'en lyd.
Nå er døm bekymra for at døm nedrøkkstrua polkagrisæne, skæ røkke ner. 
Nå vil døm med andre ord på død og liv ha to Østfoll-klubbær i toppserien.
Det som ente var bra for to år si'æ, er nå noe døm ønskær av hele sitt hjærte.
Og væl så det.
Moral?
Ja, moral er det.
Dobbeltmoral.
Da polkægrisæne røkkæ opp etter mange år i lavære divvisjonær, hevdæ lederæne der nere at Østfoll nå hadde fått laget sitt i toppserien, og at ælle børte støtte døm.
Døm prøvde til og med å få pengær fra Borrgår'n. 
Hvis laget fra nedære Sannsund nå skulle røkke ner, sånn at Sjarsbårr 08 blir alene om å reppresentere Østfold i toppserien, bør vel døm - etter sammæ tankegangen - få økkonomisk støtte fra ælle delane ta fylke'?
Fra bedriftæne i Fre'iksta', for eksempel?
Da kan vi vel rægne med at han Høili og andre der nere som har flere pengær enn døm trenger, hjælper Sjarsbårr 08 med å skaffe døm 10 millionæne som døm trenger for å toppe og drifte laget sånn at døm ente røkkær ner igjen etter neste sesong?
Eller er det dærre med laget for hele Østfoll noe som baræ gjelder når det er FFK som spellær i elitesierien?
Det skæ bli intressant å se å lett det blir å skaffe døm pengæne som ska te.
Særpingær flest er beskjedne følk.
Nå gjelder å legge bort beskjedenhetæ og be om pengær over ælt der det er pengær å finne.
Blir særpingæne alene i toppserien, bør dom be om pengær i Fre'iksta'.
Der nere er døm jo vant te å se stort på det.
Der føler døm ansvar for hele fylket - etter det døm sjøl sier.
Og når det kommer te støkket, er jo Fre'iksta' bæra en utkant av Sjarsbårr.
Det er noe ælle med litt kunnskap om historiæ vet.
Så Sjarsbårr, la dår ente stoppe.
Løkke te med innsamlingæ!
Jæ føller me'

Særpingen