søndag 27. juli 2008

Sarpsborg Sparta ute å kjøreBeklager Sarpsborg Sparta, men dette tror jeg ikke klarer. Jeg må la ærlighet gå foran vennlighet, og må derfor si det som det er: Jeg regner med at dere må ta den tunge vegen ned i 2. divisjon.
Jeg håper inderlig at jeg tar feil, men tror det dessverre ikke.
Hødd og Kongsvinger tapte i dag også. La oss være kyniske og håpe at de fortsetter med det. Det er det eneste som kan redde dere.
Sjøl kan dere åpenbart gjøre lite fra eller til, for dere gjør alle de feilene som det er mulig å gjøre.
Jeg så ikke dagens kamp, men minutt-til-minutt-referatet forteller sitt: En masse spolerte sjanser, skudd utenfor fra kloss hold, manglende evne til å utmanøvrere en god keeper - og en brent straffe. Meningen med fotball er å score mål. Uten mål, ingen seier. Uten seier, ingen poeng. Så banalt er det.

BILDET: Martin Wiig brente straffe. Hadde den gått i mål, kunne mye vært annerledes.

Og så må man ikke slippe til motstanderne slik at de kan lage lettkjøpte mål. Verken når man er i ledelsen, ligger under eller ligger á mål med motstanderen.
Selvfølgelig vet dere dette, men dere handler ikke i samsvar med hva dere vet og kan. Dere handler urasjonelt - som i panikk.
Mye tyder på at det er psyken som svikter, og at taktikken og strategien ikke holder mål.
Nå har dere gitt fra dere ledelsen i flere avgjørende kamper, scoret på og spilt jevnt med topplagene, og tapt for bunnlaget Alta.
Hva blir det neste?
Hvilke redningsplaner har trenerteamet?
Og spillerne?
Nå må vi håpe på et under, men under kommer ikke av seg sjøl.
Undere kommer først hvis de er godt forberedt!

Husmannsplassene er borte

Foto: Kow. d.e. juli 2008 ©
Klikk på bildet for å se større versjon


Her er de sørgelige restene etter husmannsplassen Holtet på Hafslund. Holtet deler skjebne med de fleste andre husmannsplassene i Hafslundsskogen.

Hafslundsgodset hadde mange husmenn og husmannsplasser - både mellom hovedgården og grensa til Borge kommune, rundt omkring ved Donderskauen og i Hafslundskauen på nordsida av østre linje.
Et fåtall av dem er "restaurert", men dessverre til ugjenkjennelighet slik at de ikke lenger har noen verdi som historisk dokumentasjon
De fleste er borte. Så å si sporløst. Først fikk de lov til å forfalle. Så ble de jevnet med jorda.
Noen steder finnes noen ynkelige rester av grunnmur eller hustuft tilbake. Eller kanskje en trappehelle som på sin stillferdige måte forteller at det en gang tråkket strevsomme mennesker omkring der hvor det nå er kratt og villnis.
I min barndom bodde det folk i Hafslundsskauen. Da var det folk på Lerkerødbingen, Skofterudplassene og Tangen. Nå er bare Lerkerødbingen tilbake. At det bor folk der, er nesten i strid med naturens orden.
Hvorfor har ikke Hafslundskonsernet tatt vare på en eller et par av disse plassene i den stand de opprinnelig hadde?
Som minnesmerker over en forgangen tid og som dokumentasjon av fortidens sosiale forhold?
For å skjule dårlig samvittighet, skam og skjensel i håp om at minnet om de sosiale forholdene går i glemmeboka sammen med husene? Ute av øye, ute av sinn?
Eller som følge av manglende bevissthet om kulturelt ansvar, eller kanskje likegyldighet over for behovet for å dokumentere historien?
Eiendomsbesitternes historie er tatt vare på og grundig dokumentert. Heldigvis!
Men de eiendomsløses historie har ingen funnet noe behov for å dokumentere ved å bevare stedene hvor de levde sine liv og slet for å klare livhanken.
Slik er de eiendomsløse også blitt historieløse. Her som så mange andre steder.
Og nå er det for sent. Husene de bodde i er revet, og jorda som de slet med å brødfø seg på, er pløyd opp av moderne, tung redskap som har fjernet alle tegn etter fortidens bøyde rygger og såre hender.

Østre linje: Ta i bruk strekningen Sarpsborg - Mysen

Foto: Kow d.e. juli 2008 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Persontrafikken på Østre linje fra Sarpsborg til Mysen burde aldri vært lagt ned, men i stedet vært rustet opp for å kunne møte dagens og framtidens utfordringer.

Ved Holtet stoppested på Hafslund står skiltene og advarer folk mot tog som sjelden eller aldri kommer. Og varsellampene lyser rødt. Er det mulig å få grønt lys for å åpne banen for regulær trafikk igjen?Skinnene på Østre linje er rustne av mangel på trafikk.
Men nå ønsker Østfold Senterparti å "se nærmere på potensialet for Østfoldbanens østre linje".
Det er Per Inge Bjerknes som skriver dette i et innlegg i SA 21. juni. Han er gruppeleder for Østfold Senterparti og leder av samferdsels-, nærings- og miljøkomiteen i fylkeskommunen.
Å gjenåpne togforbindelsen mellom Sarpsborg og Mysen, og dermed på ny etablere trafikk på jernabnestrekningen Sarpsborg - Oslo over Østre linje, er en god tanke som bør tas positivt i mot av de øvrige partiene- og av Staten som sitter på pengesekken.
Jernbanetrafikk er miljøvennlig og samfunnsøkonomisk fornuftig. Trafikken på strekningen burde derfor aldri vært nedlagt slik at person og godstrafikken ble tvunget over på vegene.
Men det er ikke for sent å gjøre gammel skade god igjen.
Men det vil koste. Banen må oppgraderes, og drives i lang tid før brukerne igjen oppfatter jernbanen som et pålitelig alternativ. Samfunnsøkonomisk er dette likevel fornuftige investeringer.
I min barndom på Hafslund ble togene drevet med damp. Synet, lukten og lyden av de kullfyrte togene var liflig og spennende.
Den situasjonen får vi aldri igjen, men forhåpentlig vil det på ny bli mulig å la bilen stå og reise med tog til Mysen - eller til Oslo via indre Østfold - fra Sarpsborg.
Vi håper derfor at Østfold Senterparti ikke gir opp tanken selv om motstanden blir sterk.

søndag 20. juli 2008

Nå ser det mørkt ut


Hønefoss knuste Sarpsborg Spartas drøm om tre poeng på hjemmebane. I stedet var det gjestene som reiste hjem til Ringerike med poengene.
Allerede etter ti minutter fikk Hønefoss Ball Klubb et frispark som Lars Lafton plasserte i krysset. Det ble kroken på døra for Sarpsborg-laget som etter det Ringerike Blad forteller, hadde ballen mest i første omgang, men slet med å skape sjanser. HBK derimot var gode defensivt og effektive.
Etter pausen presset Sarpsborg Sparta-spillerne på for å få en utligning, og det fikk de også – faktisk to ganger – men begge mål ble annullert.
Det provoserte Are Tronseth slik at han pådro seg gult kort for munnbruk.
Hønefoss BK klatret med denne seieren opp på tredjeplass på tabellen og kan nå begynne å drømme om opprykk, mens Sarpsborg Sparta ligger farlig nær bunnen.
Sarpingene bør sende noen varme tanker til Kongsvinger og Hødd som fortsetter å tape.
Disse lagenes labre innsats er eneste grunn til at sarpelaget ikke ligger under den kritiske streken.
Alta slo Hødd, og som vi tidligere har påpekt: Et par seire til Hødd, Alta og Kongsvinger, og Sarpsborg Sparta er virkelig ute å kjøre.
Seier førstkommende søndag i Alta, er derfor en uomgjengelig nødvendighet. Taper sarpelaget den kampen, kan de begynne å innstille seg mentalt på nedrykk.

Er Glengsparken bilkirkegård?

Foto: Kow d.e. 110508 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Bilkirkegård: Hvor lenge skal disse avskiltede bilene stå i Glengsparken?

Den 11. mai tok jeg bilde av to avskiltede biler som var hensatt på parkeringsplassen i Glengsparken. I dag er det den 20. juli, og de står der ennå.
De bidrar ikke akkurat til å pynte opp området. De gir inntrykk av slum.
Og av en teknisk etat som ikke gjør jobben sin.
For slik skal det ikke se ut innenfor byens grenser, og slett ikke på et parkmessig område som Glengsparken.
Der skal det være pent, ryddig og ordentlig. Av hensyn til dem som passerer, og folk som kjører til stedet for å ha en hyggelig stund på en naturskjønn plett.
Det må være mulig å finne eierne. Pålegg dem å fjerne vrakene umiddelbart.
Hvis påbudet ikke etterkommes øyeblikkelig, bør det bli en dyr affære.
Egentlig burde eierne betale for parkering og forsøpling i den tiden bilene har stått der, men la nåde gå for rett.
Få vrakene vekk. Det er det viktigste.

Særpingen: Tør ente særpingæne heie?

Næmmen, å ære jæ leser?
Er særpingæne for flaue og sjenerte te å heie på fotballaget sitt?
Jæ trur jæ tar telling, jæ gett.
Det er ente lett å værræ fottballsupporter og værræ høylytt på Sarpsborg stadion, sier han Frode Jørgensen, te SA.
Men herregud ’æ, Frode. Er ente du ledær for Blue Warriors, æ?
Da er ’u vel vant te å åpne gapen og synge ut?
Det er vel ente no’ verre på Stadion - eller på bortekampæne?
At døm som heiær på Sjarsbår Sparta ente er så mange, er vel ingæ hindring.
Det er baræ å gapæ og rope enda høyære det.
Og hvis dere gærvæ krigeræne nå tar opp tradisjon fra et par år tebake, og hjælper Fossefallet, så kan dere jo gjømme dere bak hverandre hvis dere er så fordømræde sjenerte.
Men rope, heie og synge må dere gjøra. Det skulle baræ mangle.
Det er ente vanskelig i det hele tatt. Slakk beltet et par høl, knepp opp den øværste knappen i skjortæ, trekk pusten dypt – og syng ut. Så kommer restæ ta sæ sjæl.
For det var vel en stavefeil når SA kællæ dere for ”Worriors”, vel? Du vet hva en ”worrier” er?
Dø, det skæ jæ si dæ. Det et er pessimist. En som gremmær sæ? Antakelig en som sier at det ente nøttær.
Så det kan ente væræ en særping. For i Særp der fiksær døm det meste.
Det der med at det ente nøttær, er baræ noe som Fredrikstadfølk har finni på. Så det er ente noen grunn te å bekrefte at døm har rett.
Nei, i Sjarsbår nøttær ’e. Ente baræ i hockeyrinken og på Apeberget, men på stadion au.
Også på tribunen. Der er dere, Fossefallet og kompani, kongæne. Hus på det. Kongæne.
Og akkurat som spelleræne på banen, må dere øve og trene. Det nøttær ente å kommæ uforberedt te en kamp og tru at det årnær sæ underveis.
Nei, det er tre ting som tellær: Forberedelsær, forberedelsær og forberedelsær.
Saml sammen følk på et sted som dere har før dere sjøl. Få en modig kæll – eller et kvinnfolk som det er litt fart i – te å lede heiingæ og tren. Tren og tren. La noen rope alene eller i små grupper. Da lærer døm å åpne gapen. Det er ente så farlig som det høres ut te. Og jo mer dere trenær, desto modigære blir dere.
Og gjør dere det sånn, så blir dere flere etter hvert. Det garranterer jæ.
Joda, Frode, Sjarsbår er en hockeyby, men det er et fottballby au. Herregud følk har spelt fottball i Sjarsbår sia Oscar den 2. var konge i Norge. Gløm nå ente det.
Det er baræ det at fottballen har logge nere i e svakke e stønn, men nå er den på vei opp igjen.
Men skæ den klare å kommæ sæ te topps, må følk hjælpe te.
Ente ved å klagæ over at tilhengeræne er for få, men ved opptre sånn at stadig flere sluttær sæ te.
Som du sjøl sier, Frode. Hockeyfansen har økæ fra 0 te 350 på tre år fordi dere jobbæ knallhardt og drev sossialt ærbe, for å si det sånn. Der har ’u oppskriften.
Så sett i gang.
Helskottærn heller. Dettæ klarer vi.
Stadion ventær.
Særpingen

søndag 13. juli 2008

Sarpsborg Sparta gav bort 2 poeng - igjenNybergsund/Trysil - Sarpsborg Sparta 2-2

Så skjeddet det igjen.
Sarpsborg Sparta ledet. Og gav fra seg ledelsen.
Derfor ble det 1 poeng i stedet for 3.
Det var dobbelt synd.
Sarpingene trengte 3 poeng for å komme på tryggere avstand fra faresonen.
Og en seier - og evnen til å skape ledelse og forsvare den kampen igjennom - ville gitt selvtillit.
Og er det noe laget trenger, så er det selvtillit. Det å kunne gå på banen med visshet om at man mestrer situasjonen, og har svarene på de avgjørende spørsmålene.
At Sarpsborg Sparta gikk knallhardt ut, dominerte 1. omgang og scoret to mål med få minutters mellomrom, er bra.

T. v.: Stian Andersrød som satte inn det første målet

Men det virker som om laget ikke har nødvendig evne til defensivt spill, dvs. til å ta vare på en ledelse.
Derfor plukker det ett poeng her og ett poeng der, men noen effektiv poengsamling som kan sikre plassen og gi laget et avslappende pusterom, blir det ikke.
Man skal ikke glede seg over andres motgang, men slik situasjonen er, framstår det som en lettelse at Hødd, Kongsvinger og Alta fortsetter å tape.

T. v.: Michael Rön scoret mål nummer to

Det betyr at sarpelaget foreløpig ikke er i alvorlig trøbbel.
Men dette kan fort snu.
Haugesund vant, og det blir trangere nederst på tabelen. Et par seire på Høddvoll, Gjemselunden eller i Alta, så vil Sparta kjenne pusten av bunnlagene i nakken.
Sarpsborg Sparta må derfor begynne å vinne.
Laget har bevist at det kan lage mål. Til og med på de beste lagene i divisjonen.
Nå gjelder det å tette igjen bakover.
Og det "lyt skje fort".

fredag 11. juli 2008

Planbo burde sponset Sarpsborg Sparta

Hva i all verden har Planbo på en FFK-drakt å gjøre?

Draktreklame er ren sponsing.
Ingen skal komme her og fortelle meg at flere gjør business med Carnegie fordi firmaet pryder brystkassa på spillerne fra plankebyen.
Selv vet jeg ikke hva det er en gang.
Men Planbo vet jeg hva er. Tror jeg.
Det er et Sarpsborg-firma med adresse Rådhusveien 7 og med postadresse Klavestadhaugen.
Planbo er - så vidt jeg vet - eid av Faktor Eiendom som også er et Sarpsborg-firma. Og som også holder til i Rådhusveien.
Så hva har Planbo-reklamen på FFK-draktene å gjøre?
Hvis firmaet har penger til overs - selv om aksjekursene p. t. kan tyde på det motsatte - burde vel Planbo og Faktor Eiendom gi alt hva de makter til sarpefotballen?
FFK har kjøpt seg oppover i gradene takket være rike "onkler". Slike "onkler" har ikke vi, sies det.
Kanskje ikke. Men de rikingene vi har, kunne jo kanskje gitt pengene til byklubben Sarpsborg Sparta - i stedet for til erkekonkurrenten nede ved elveutløpet.
Kanskje støtter Planbo og Faktor Sarpsborg Sparta også. For det jeg vet.
Det er ikke poenget.
Poenget er at hvert øre de kan avse, burde vært brukt på Sarpsborg Sparta slik at laget kan skaffe seg bedre spillere, sikre plassen i 1. divisjon og klatre mot eliteserien.
Så hvorfor i all verdens rike bruker Planbo pengene sine i Fredrikstad?

torsdag 10. juli 2008

Mr Shoppy: Driver tollvesenet politikk?

Foto: Kow d.e.
Klikk på bildet for å se større versjon

Salget av "tollfrie" varer ombord i Mr Shoppy er en torn i øyet på Tollvesenet - spesielt på avdelingssjefen i Fredrikstad. Men varene er fortollet. I Danmark.

Tollvesenet mener at de som driver Mr Shoppy har misforstått tollreglene.
Selv har det misforstått sin oppgave.
SA opplyser at tollerne jobber med å presisere regelverket for å stoppe salget. Hvis regelverket må presiseres – dvs. endres og strammes inn – for at salget på Mr Shoppy skal kunne stanses, betyr det at bestemmelsene ikke gir grunnlag for å stanse salget slik situasjonen er i dag.
”Forskrift om toll- og avgiftsfri bruk/oppbevaring av proviant som er medbrakt om bord i fartøy”, er med andre ord under revisjon skriver SA.
Hvis tollvesenet initierer skjerpede regler for å stanse Mr Shoppy, håndhever det ikke gjeldende bestemmelser, men arbeider for strengere bestemmelser.
Da driver det politikk!
Toll- og avgiftsdirektoratet hevder at det er blitt gjort oppmerksom på ”behovet for begrensning av adgangen til salg av ufortollet proviant i norsk farvann", og at ”salg av ufortollet alkohol og andre varer for ilandbringelse ikke er ønskelig på såkalt korte ruter”.
Ønskelig?
Hva som er ønskelig er en politisk sak. Ikke en sak for tollerne. Heller ikke for avdelingssjefen i Fredrikstad.
Det er derfor ikke eierne av Mr Shoppy som har misforstått, men tollvesenet og avdelingssjef Glenn Bjare Andersen.
Og underdirektør Per Kirknes i Tolldirektoratet. I en samtale med SA, foretar han en logisk salto mortale.:
Fergene får ikke kjøpe ufortollet proviant i verken Norge eller Sverige, men Shoppy kjøper sine varer i Danmark. Det er en praktisk problemstilling som ingen hadde tenkt på, sier underdirektøren. Dette er derfor ikke regulert ”godt nok” i regelverket.
Godt nok? Hvis ingen har tenkt på det, så er det vel ikke regulert i det hele tatt?
Det er m.a.o. tillatt. Men Tollvesenet ønsker at det skal være forbudt.
Dessuten kjøper vel Mr Shoppy fortollede varer?
Tollvesenet har derfor ikke noe å henge uniformslua på.
Likevel truer avdelingssjefen i Fredrikstad med store bøter hvis ikke Mr Shoppy slutter med salget straks.
Altså: Salget er ikke ulovlig, men tollvesenet liker det ikke, så hvis eierne av Mr Shoppy ikke straks slutter med det lovlige salget, skal de få klekkelige bøter når tollvesenet bare har fått endret reglene slik at det lovlige blir ulovlig.
For den slags trusler bør tjenestemannen i Fredrikstad få påtale av sine overordnede. Han bør også få beskjed om at han ikke skal prosedere saken i pressen, men ta den opp med rette vedkommende, altså rederiet. Og etter som han åpenbart ikke vet det selv, bør han bli fortalt at han som underordnet tjenestemann bør tie om saken så lenge eierne av båten er i dialog med den overordne myndigheten, Tolldirektoratet, om saken.
Høringsfristen for eventuelle innstramminger er 15. august.
Skulle Tolletaten få trumfet igjennom strammere regler, bør båteierne prøve saken for EFTA/EUs organer.

mandag 7. juli 2008

Arne Otto Lorang Andersen

Over: Omslaget på Bjørn Bjørnsens bok "Arnardo Sirkusliv" fra 1962. Arnardo i sitt rette element. I midten: Portrett av Arne Arnardo fra Cirkus Arnardos nettside. Underst: Arnardo balanserer og kryper gjennom en ring på toppen av Odd Fellow-bygningen i Oslo. Det stuntet ble han, som rimelig er, berømt på.


Arne Otto Lorang Andersen er en av de mest berømte sarpinger som har levd. Han var kjent av hele Norge i sin samtid, og er nesten like godt kjent i dag - 13 år etter sin død.
Har du ikke hørt om Arne Otto Lorang Andersen, sier du?
Å jo, det har du nok. Men trolig kjenner du ham under kunstnernavnet hans: Arnardo.

Vokste opp hos besteforeldrene
Arne Otto Lorang ble født på Alvim 19. oktober 1912. Moren døde tidlig, og sammen med søsknene vokste han opp hos besteforeldre som i likhet med faren, var alminnelige arbeidsfolk, uten spesielle anlegg eller interesse for gjøgling eller trylleri.
En skikkelig arbeidskar ville de også at Arne skulle bli, men hans livsbane tok en annen og ganske uvanlig retning. Han ble en av Norges fremste underholdere: Slangemenneske, tryllekunstner, illusjonist, balansekunstner, luftakrobat, heste- og elefantdomptør – og mye mer.

Rømte med tivoli
Han begynte å underholde for nabolaget før han hadde begynt på skolen, fortsatte på tivoli - som han forøvrig rømte med - opptrådte på basarer og tilstelninger, og på restauranter og underholdningsetablissementer – før han ble cirkusartist og til slutt direktør for sitt eget cirkus.
Arnardo insisterte på at cirkus skal skrives med c. Og det gjør vi her. Av ren pietet og beundring for den meget spesielle sarpingen.

Politisk rød
Før han tok navnet Arnardo, brukte Arne flere andre artistnavn. Blant andre ”Rote Teufel”, og det var kanskje ikke så galt, for store deler av livet var han politisk rød og sympatiserte med de svake i samfunnet. En av hans venner i Sarpsborg var den kjente kommunisten William Mikaelsen.
Ellers kunne plakatene Arne brukte for å reklamere for forestillingene sine, inneholde flere fremmedartede navn på fremragende artister fra de mest eksotiske land. Men det var Arne som gjemte seg bak alle sammen.

Kommer aldri til å gå
Jeg husker godt at Arnardo begynte å reise omkring med sitt eget cirkus. Folkemeningen i Sarpsborg var at han hadde tatt seg vann over hodet. At han aldri ville få det til. Og at hele det gale påfunnet var dømt til å gå nedenom og hjem. Noen lo og ristet på hodet.
Men Arnardo kunne le sist og best. Vanskene var store, men han klarte seg. Kanskje fordi han ikke bare var en fremragende artist, men også en ustoppelig PR-begavelse som ikke forstod betydningen av ordet ”nei”.
Og det den gang nederlagsdømte Cirkus Arnardo, er i dag inne i sin 59 sesong.
Eller 60. som Arild Arnardo hardnakket hevder. I cirkusverdenen ser man stort på det og fyller 60 både to og tre år i rad.

Bøker om Arnardo:
Bjørn Bjørnsen: ”Arnardo – Sirkusliv”, Cappelen 1962
Finn Jor og Jørn-Kr. Jørgensen: ”I livets manesje, Grøndahl Dreyer 1998

1 poeng er 2 for lite


Øverst: Målscorer Matin Wiig. Midten: Burvokter Joachim Heier. Nederst: Forsvarskjempen Alexander Forsberg.Sarpsborg Sparta – Notodden 1 - 1 (1 - 0)
Sarpsborg Sparta klarte å hanke i land ett poeng mot Notodden på Sarpsborg stadion.
- Det må vi si oss fornøyd med, sier Conny Karlsson til SA.
Ja og nei.
Notodden er et av de bedre lagene i 1. divisjon. Å score mot dem og å lede ved pause, er bra, men at sarpelaget gir fra seg ledelsen og seieren, er det ingen grunn til å være fornøyd med.
Sarpsborg Sparta-forsvaret sov ved Notoddens utlikning, hevder SA-nett. Det straffer seg. Det er ikke plass til mentale pauser under toppkamper i denne divisjonen.
Conny Karlsson sier til SA at Sarpsborg Sparta gjorde en veldig bra førsteomgang, men ble for baktunge etter pause fordi spillerne ville holde på 1-0-ledelsen, men at laget hadde flere sjanser til å score ut over i omgangen.
Trolig er forklaringen en annen: Etter kritikk og pep-talk i pausen gikk Notodden hardere ut og nettet i 64 minutt. For så å miste tempo og slippe Sarpsborg Sparta mer inn i kampen igjen.
Dette burde Conny regnet med og forberedt laget på.
Problemet var altså ikke at hjemmelaget var ”baktunge”, men at de ikke forsvarte seg effektivt nok.
Mounir El-Masrouri og Martin Wiig fortjener plusspoeng for tilrettelegging og scoring.
SA roser keeper Joachim Heier for en strålende dag i Sarpsborg Sparta-buret. Avisa utroper ham til banens beste, og tillegger ham stor del av æren for det ene poenget.
En god keeper er gull verdt, men det er også et godt forsvar.
Hvorfor gir Conny forsvarskjempen Alexander Forsberg så lite tid på banen? VG nett mener at han var banens beste spiller og gir ham karakteren 8. Ett poeng mer enn de gir Joachim Lund Heier.
Slik er det i fotball. Mye kommer an på øynene som ser. Men trenerens øyne må se riktig. Han må bruke de ressursene han har. Optimalt.
Selv gratulerer vi laget. Fotball er en lagsport, og altfor mye fokus på ”enerne” kan svekke teamet.
Bra Sarpsborg Sparta, men 1 poeng er og blir smuler fra de rikes bord.
Først når utbyttet er 3 poeng, kan man si seg riktig fornøyd.
Uansett hvem motstanderen er.
Ambisjonen må være å slå alle. Intet mindre.

søndag 6. juli 2008

Nok et stykke Sarpsborg revet

Bildet av Fritznerbakken i dag er tatt av Kay Olav Winther d.e. De øvrige bildene tilhører Sarpsborg kommunes fotoarkiv. Ingen av bildene må benyttes uten tillatelse fra rettighetshaveren.

Dette luftfotoet som Widerøe tok i 1962, viser hva Fritznerbakken var og fortsatt kunne vært med en pietetsfull bevarings- og restaureringspolitikk.Slik så det ut på Fritzner-bakken ca 1960. Urban småhusbe-byggelse med sjarm og nærhet.

Klikk på bildet for å se større versjon

Og slik ser det ut i dag, etter at gravemaskinene har fått lov å ødelegge de små trehusene og grave opp hagene og bakgatene. Nå kommer det boligblokker her. Framskritt?

Det gamle Sarpsborg forsvinner. Bit for bit. Nå er bebyggelsen på Fritznerbakken borte.
Småhusbebyggelsen på Fritznerbakken rommet mye Sarpsborghistorie. Men så kom gravemaskinene.
De ansvarlige har nemlig ingen ting lært av fortidens fadeser.
Utbyggerne gnir seg i hendene, og politikerne øyner trolig ikke konsekvensene av det som skjer.
Derfor tillater de at de små husene, og boligmiljøene med intimitet og nærhet, blir utslettet til fordel for massiv bloggbebyggelse.
Og Sarpsborg mister miljø, historie - og sjel.
Sarpingene er så heldige å bo i en av de absolutt eldste byene i Norge. Historien har aldri sarpingene vist særlig pietet for. Eller interesse for å ivareta. I stedet for å gjøre den til sitt varemerke, legger Sarpsborg det "historiske" småbymiljøet i grus og bygger "moderne", sjelløse blokker. Eller "menneske-siloer" som onde tunger kaller dem.
Det er synd å se at byen på denne måten ødelegger "arvesølvet".
Bebyggelsen på Fritznerbakken på begge sider av Olav Haraldsons gate utgjorde sammen med Gleng det Sarpsborg som gjenstridig fortsatte sitt liv etter at Fredrik II bestemte at byen skulle flyttes. Etter at Sarpsborg oppstod som Fugl Fønix av asken i 1839, var denne tettbebyggelsen kjernen i bysamfunnet. Gleng med det vi i dag kjenner som Fritznerbakken, ble på mange måter hjertet i den nyoppvekte byen.
Navnet Fritznerbakken skriver seg fra familien Fritzner som spilte en betydelig rolle i byen på 1800-tallet. En av dem skjenket brennevin med utgangspunkt i Borregaards rettigheter, og brødrene Carl og Marius tok handelsborgerskap i 1851. De overtok Edmund Pellys kjøpmannsforretning og var store kjøpmenn i sin tid.
Fritznerbakken har også tidligere vært truet av - og utsatt for - rivekåte politikere og forretningsdrivende. I 1950 satte befolkningen seg massivt til motverge og demonstrerte mot sanering og blokkbebyggelse.


Slik reagerte byens borgere og beboerne på Fritznerbakken da stedet ble truet av "sanering" i 1950. "Sanere" betyr å gjøre sunn. Men hvem blir sunnere av at historien blir slettet?

fredag 4. juli 2008

Det holdt ikke helt innBildetekst: Martin Wiig (øverst) scoret mål nummer ett og la opp til det andre.
El-Masrouri (nederst) scoret det andre etter forarbeid av Wiig.

Sarpsborg Sparta-Vålerenga 2-3
Nei-nei.
Så holdt det ikke helt inn, men moro var det lell.
Ikke minst at Sarpsborg Sparta scoret to ganger og holdt uavgjort mot toppserielaget Vålerenga helt til 83. minutt.
Hadde det bare ikke vært for Freddy dos Santos. Var det ingen som spurte seg hvorfor han kom innpå?
Han skulle avgjøre, ikke sant? Og det gjorde han.
Dette var Solskjær-effekten. Det burde ”benken” forstått og satt frimerke på ham. Umiddelbart. Ja, så å si før han trådte over sidelinjen.
Da kunne det blitt ekstraomganger og mer moro.
De to Sarpsborg Sparta-scoringene gleder. At to forskjellige spillere tar ansvar og scorer spillemål, lover godt. Og Martin Wiig la opp til begge.
Nå gjelder det å huske hvor motstanderens mål står, og hvordan man setter ballen i mål i de kommende kampene i serien.
For det er der det viktige slaget står. Det er der framtida skal sikres.
Cupen var ”grädden på moset” som våre svenske venner vel ville si det, men også serien er vinn eller forsvinn.
Man kan håpe på at bunnlagene fortsetter å tape og tar seg av nedrykket, men i fotball må man stole på seg selv. Det gjelder derfor å vinne.
Kampen mot Vålerenga bør virke som en oppkvikker og inspirasjon.
Den som spiller jevnt med et ambisiøst og resultatsultent Vålerenga, bør kunne ta noen seire mot langt mindre hurtige og teknisk langt mindre gode motstandere i 1. divisjon.
Vi krysser fingrene.

torsdag 3. juli 2008

100-årsrussen med 50-årsjubileum

Foto: Jarl-Morten Andersen, Sarpsborg Arbeiderblad ©
Klikk på bildene for å se større versjon


Den 15. mai i år feiret 100-årsrussen 50-årsjubileum i Sarpsborg Roklubbs lokaler ved Tunevannet. Bloggeren står lengst framme til venstre. Mine medruss navngir jeg ikke, men den oppmerksomme leser vil kjenne igjen mange kjente sarpefjes. Bildet er utlånt av Jarl-Morten Andersen, fotograf i SA.
Foto: Kow d.e. 290508 ©Her er skolen hvor vi gikk. Bygningen er som den var, men omgivelsene er endret. Det skal jeg komme tilbake til i nye blogginnlegg.


I 1958 fylte Sarpsborg Høiere Almenskole 100 år. Da var jeg russ.

Å være russ i skolens jubileumsår, var noe spesielt. Skolen ble viet stor oppmerksomhet. Lektor Trygve Vik hadde skrevet skolens historie, og Sarpsborg Arbeiderblad og Sarpen omtalte jubilanten og dens plass i byens historie.

Som russ i jubileumsåret var vi også historiske. I alle fall gav russeformannen, Carl Henrik Harlem, uttrykk for det i sine taler. Og det har han fortsatt med. Både ved jubileumsrussens - for ikke å si jubelrussens - 40-årsfeiring for 10 år siden, og nå - sist mai - da 40 tidligere russ av et kull på ca 6o - kom sammen i Roklubbens lokaler ved Tunevannet for å markere at det er gått 50 år siden vi tok russeluene på.

Selv var jeg redaktør for Tidens Tull, russens egen avis, selv om jeg egentlig ikke skulle vært russ det året i det hele tatt. Jeg skulle egentlig gått ut av skolen to år tidligere, men sluttet midt i skoleåret og "proletariserte" meg slik AKP m-l'erne gjorde 10-15 år senere. Epigoner. Jeg dro først til sjøs og jobbet senere på Karbiden, før jeg begynte på skolen igjen. Slik ble jeg en av hundreårsrussen.

Og derfor er jeg å finne på bildet ovenfor. Sammen med masse hyggelige mennesker som jeg kjente en gang i min ungdom, og som det var særdeles hyggelig å treffe igjen.