tirsdag 26. mai 2009

Kommunal informasjon via e-postFoto: Kow d.e. ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Hvordan kan Sarpsborg kommune forbedre sine informasjonsrutiner? Gjengen bak Sarpefans har svaret.


Personene bak nettstedet sarpefans har lansert en utmerket ide. De foreslår at kommunen skal ta i bruk kollektiv e-post for å nå ut med informasjon og for å holde kontakt med publikum .
"Å lage informative e-poster som man sender til de 20-30.000 e-postadressene som det er realistisk å samle inn, er bortimot gratis, " skriver forslagsstillerne til SarpsborgNotater.
Jeg adopterer ideen og promoterer tanken med begeistring.

Informasjon når ikke ut
Kommunal informasjon når ofte ikke ut til publikum. Spesielt ikke til de unge og den yngre delen av de voksne. De såkalte Facebook-generasjonene. De forholder seg til elektroniske medier, og der er ikke kommunen. Den har riktignok sin nettside, men hvor mange oppslag er det der på en gjennomsnittlig dag?
Å sende informasjonsmateriell i posten er dyrt. Avisene skriver bare om det de anser som "stoff". Folk flest klikker seg ikke inn på kommunens nettside, og de som gjør det, har ofte vondt for å finne fram.
Sarpsborg kommunes nettside er ikke av dem som det er lettest å finne fram på.

E-post rasjonelt og billig
Utsending av elektroniske nyhetsbrev som er redigert med sikte på å få den alminnelige publikumer i tale, er arbeidsbesparende, relativt billig og sikrer at informasjonen kommer fram.
Denne ideen bør Sarpsborg kommune gripe med begge hender.
Som forslagsstillerne sier: "Sånne e-poster i et volum på 30.000 ville vært en effektiv bekjempelse av myten om at Sarpsborg er en død by hvor det skjer lite."

Lettlest og smakfull design
Personene bak Sarpefans har laget et eksempel som kommunen bør se nærmere på. Det er poengtert og lettlest med enkel symbolikk og smakfull design.
Dessverre lar det seg ikke gjengi i sin originale form her.
SarpsborgNotater må derfor nøye seg med å gjengi teksten samt antyde formen.

AKTUELT


DET SKJER I SARPSBORG I JUNI
Mandag 1. kl 18: Sarpsborg 08-Stavanger
Torsdag 4. og fredag 5.: CC9 med Kennedy og Stoltenberg
Lørdag 6. kl 11: 5.000 gratis handlenett på Storbyen
Lørdag 6. kl 13: Barnas klimafestival med Aleksander Rybak
Fredag 12. kl 20: Caribbean Night på Oppe Og Nede
Søndag 14. kl 18: Sarpsborg 08-Moss
Onsdag 24. til fredag 26.: Tine Fotballskole på Sandbakken
Søndag 28. kl 18: Sarpsborg 08-Kongsvinger
Fredager kl 21: Allmennquiz på Premier Pub
Søndager kl 11-16: Frimarked i Høysand

Om denne e-posten: Dette er et nyhetsbrev som sendes til innbyggere,
hytteeiere, utflyttere og andre som er interessert i Sarpsborg kommune.

lørdag 23. mai 2009

Matstovatomta?

Foto: Kow d.e. 090509 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Matstova er det eneste bygget fra det gamle Sarpsborg i torgregionen, og det eneste huset med "menneskelige dimensjoner".

sarpsborgavisa.no hadde 22. mai en interessant artikkel om nytt bibliotek og kulturhus som rådmannen nå foreslår å vurdere samlet. Det er klokt. Bibliotek er kultur.
Mot slutten av artikkelen blir lokaliseringsspørsmålet reist på ny.
Jeg har tidligere uttrykt sympati for å kombinere kulturhus/bibliotek med Festiviteten.
Dessuten har jeg en viss sans for tanken om å vitalisere østre bydel ved å legge kulturhuset dit.
EPA-tomta midt i byens etter hvert avfolkede gågate, kan også bidra til å trekke virksomhet og publikum østover i byen.
Når det gjelder det prosjektgruppa i følge SarpsborgAvisa, kaller ”Matstova-tomta på Torget”, melder jeg pass.
Matstova er ikke et rivningsobjekt.
Det er snart det eneste huset fra det gamle Sarpsborg som står igjen i torgområdet. Alt annet – inklusive Domhuset – er jevnet med jorda for å gi plass til usjarmerende bebyggelse uten sjel, nærhet og menneskelige dimensjoner.
Bl.a. derfor har folk forsvunnet innendørs og til eksterne kjøpesentra med lett tilgjengelige parkeringsplasser.
Nei, Matstova-"tomta" er ikke disponibel.
Den er opptatt.
Jeg forutsetter at Pluss Arkitekter gir Matstova en selvskreven rolle og plass når de nå sitter og legger siste hånd på planene for torget.
Alt annet vil være ukultur – ja, rett ut sagt: Vandalisme!

Hvad Fanden nøler I efter?


Foto: Kow d.e. 090509 ©
Klikk på bildene for å se større versjon

Slik torget ligger nå, virker det ikke innbydende, men avvisende. Arbeidet blir trolig ikke ferdig før neste sommer.

Torget ser forferdelig ut!
Det framstår som en stor betongflate med ”sanddyner” som lager sandstorm og støvskyer når det blåser, og fungerer som en innsjø når det regner.
Men nå er Plus-arkitekt Martin Eber og hans kolleger endelig ferdig med detaljplanene, kan sa.no fortelle.
Byarkitekt Svein M. Jakobsen stiller i utsikt at anbudsrunden kan være ferdig før sommeren.
Jeg blir nærmest ”overfalt på gata av utålmodige sarpinger, som lurer på når torget skal stå ferdig,” forteller Jacobsen som håper at det nye torget står klart neste sommer.
Hvorfor arbeidet har dratt slik ut i tid, er uforståelig. Involveringen av, og dialogen med, byens befolkning kan ikke være forklaringen.
For å sikre framdriften og mildne overgangen fra bunnløst hull, via betongørken til oase, burde planleggingen vært gjort ferdig i forkant, og den tekniske og økonomiske framdriften vært gjort i tide og parallelt med grunnarbeidene, slik at sarpingene hadde unngått dagens triste situasjon.
Se nå til å få opp farten!
Jo, lengre tid det tar å gjøre torget og sentrum attraktivt, desto vanskeligere blir det å få folk tilbake til byen fra Tunejordet og fra kjøpesentra andre steder i kommunen og utenfor kommunens grenser.
Forsinkelser i forhold til den ikke altfor ambisiøse framdriftsplanen som byarkitekten nå forteller om, er det under ingen omstendigheter plass til.
Så Karle - og eventuelle Kvinder - hvad Fanden nøler i efter?

onsdag 20. mai 2009

Særpingen: Kæll mæ en krakk!

Dø, du kan si å du vil om følk fra Frediksta’, men sjøltillit har ’øm. I bøtter og spann.

Nå vil ’øm, jaggumæ, arrangere den internasjonale Mellodi Grand Prix-finalen, au nå. På Fredrikstad stadion. Uttæ tak over huet. Men det må kunne årnæs, menær han Svein Roald Hansen. Det er han som menær at Frediksta’ er ste’.

Han er stortingsrepresentant og sitter farlig nærme pengesekken, så jæ blir fader i mæ ente overraskæ om han klarer å vri døm nødvendige pengæne ut a’ finansminister’n sånn at Frediksta’ får tak over Værste’, og kan markedsføre sæ over for hele Europa og væl så det.

For får følkæ der nere ved ælvæs utløp først hand om sakene, blir det nok ente så mye Norgesreklame at det gjør no’. Ente Østfold heller. Da blir ’e Frediksta’ opp og Frediksta’ i mente, sånn som det allti’ blir når døm der nere setter i gang. For at døm er verdæs navle, det er dom hellig overbevist om der nere. Og sånn oppfører døm sæ au.

Frediksta’ er ente no’ dårli’ære alternativ enn Tromsø, sier han derre stortingskællen, han Hansen som er født i Frediksta'. Da må’n jaggu ha rest og sett lite, gett. Tromsø er eksotisk og spennændes. Frediksta’ er en avkrok i uttærkanten ta Østfold. Jæ, har vært begge ste’er, jæ, så jæ vet det.

Jæ lurær på hvor mange reporterær, sangerær og musikerær som ville se fram te å tilbringe 14 da’er i Fredriksta’, jæ gett. Døm kan ’u telle på é hand tenker jæ. Eller én finger.

Jæ er klar over at dettæ er et veldig stort arransjemang, og det er langt fra sikkert at Fredriksta’ kan klare dettæ, men det er en morsom tanke, sier stortingspolitikeren, han derræ Hansen.

Morsom? Å ære for no’ morsomt ved det ’æ? Håpløs, er vel et ord som passær be’re. Det er like håpløst som å få Norge inn i EU, noe aent som den sammæ Hansen også har prøvd. Det sier litt om vurderingsevnæ.

Men det er ente det vikti’æste her, syns jæ. Det viktige ær at Frediksta’ følkæ enda en gang har fått vist stormannsgæernskapen sin. Nå trur du kanskje at jæ skæ krittisere døm for det, men det skæ jæ ente.

I stedet må jæ si at det hadde vært fint om særpingæne hadde hatt litt mer sånn fandenivoldsk innstilling og trudd at døm skulle klare ælt det som andre klarer og en del te. Oppblåst ego og overdreven sjøltillit er ente vakre egenskapær, men døm får verdæ te å gå rundt som engelskmennæne og ammerikaneræne sier.

Men dessverre tok døm gamle særpingæne med seg dissæ egenskapæne da døm fløttæ nedover elvæ etter at han fyllefanten og slåsskjempen, Frederik II, hadde overtatt styringæ. Og si’æ har ’øm visst blitt der nere. Egenskapæne, altså.

Men Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest som det heter, i Frediksta’? Kæll mæ en krakk! Så du programme’ fra Russland, eller? Så du å stort og flott ællting var? Og så Frediksta’ , æ gett. Ett ste’ må vel grensæ tross alt gå.

Ja, ja. Ha det æ.

Særpingen

Hjelp Sarpsborg 08

"Non debellicata" - Ikke beseiret! - står det på Sarpsborgs byvåpen. Det er opp til sarpingene selv om det skal fortsette slik. (Fra Sarpsborg kommunes nettside.)

At sarpingene aldri lærer!
Man må stå sammen for å oppnå noe.
Bypatriotisme er noe annet enn fotballpatriotisme, skriver en debattant på sarpeliv.no
Det er over hodet ikke det saken om Sarpsborg 08 dreier seg om.
Den dreier seg om å lykkes.
Om å få til noe.
Om å stå sammen, og om å sammen om å realisere et prosjekt som setter Sarpsborg på kartet på en positiv måte.
Som viser at byen har en vinnerkultur.
At den teller med.
At sarpingene kan sette seg mål, og virkeliggjøre dem.
Trondheimerne kan. Bergenserne kan. Moldenserne kan. Og Tromsøfolk kan. For bare å nevne noen.
Nå er tiden og anledningen inne for å vise at også sarpingene kan.
Og at de ikke bare finner glede i at naboen, og de som har andre interesser enn dem, sjøl, mislykkes.
I stedet for å hjelpe til – om ikke annet med en positiv innstilling og heiarop – finner noen det på sin plass å stikke kjepper i hjulene mens klubben kjemper med å holde kontrollen i utforbakke.
De tror øyensynlig at saken dreier seg om deres private interesser for fotball.
Når de personlig ikke er interessert, bør Sarpsborg 08 helst legges ned – eller bli tvunget til å legge ned.
Logikken blir at alle som ikke er interessert i korsang, kaster seg på sarpeliv.no og mener at alle kor – eller i alle fall de som befinner seg i de øverste divisjonene – bør legges ned. Teater bør legges ned – for alle er ikke interessert i teater. Og kunstgallerier bør i alle fall legges ned, så mye smørje som finnes på veggene der.
Tankegangen er destruktiv.
Utelukkende destruktiv – uten snev av skapervilje og glede over å få noe til.
Uten høye mål, og uten inspirasjon, motivasjon og glede over å lykkes.
Mer enn 44 prosent av de snaut 560 som har PC og internett og har klikket på sa.no’s meningsmåling, sier at de ikke støtter redningsaksjonen for Sarpsborg 08.
Det er nummeret inntil uforståelig.
Saken dreier seg jo ikke om Sarpsborg 08.
Den dreier seg om Sarpsborg.
Ta dere sammen sarpinger!
Avvis de negative surmulerne.
Støtt Sarpsborg 08.
Det er å støtte Sarpsborg.

fredag 15. mai 2009

Færre tunefluer?

Illustrasjon fra Bernt Eriks blogg.

Tuneflua er et blodtørstig beist i knottfamilien.

Tuneflua er en pest og en plage både for dyr og mennesker. Opphovnede sarpinger må i den beste sommertiden søke innendørs for å unngå den blodtørstige knotten.
Forsøkene på å redusere bestanden har hittil mislyktes. All ekspertise og optimisme er gjort til skamme.
Men i år har vi berettiget håp om en forbedring, skal vi tro forsker Åge Braband. I fjor sommer opplevde han et gjennombrudd i bekjempelsen av tuneflua, kan sa.no fortelle. Da klarte han å finne ut at flua legger hovedandelen av eggene sine mellom Vestvannet og Sølvstufoss. Om lag 100 milliarder egg til sammen.
For en måned tid siden gjorde representanter fra Laboratorium for ferskvannsøkologi på Universitetet i Oslo ”oppvekstvilkårene til den plagsomme knotten langt tøffere”, opplyser avisa uten å fortelle hvilken metode bekjemperne har brukt, men 50 av de 100 millionene skal være destruert.
Så får vi se når flua svermer i overgangen mellom juni og juli, om fluene blir færre og plagen mindre.
Har forskerne virkelig klart å finne fram til en metode som først kan desimere – og på lengre sikt utrydde – Tuneflua, bør de få Nobelprisen.
Så får heller Tunefluas venner og laksefiskere som tror at laksebestanden forutsetter mange fluelarver, "deppe".
Foreløpig er det ikke grunnlag for mer enn betinget optimisme fra fluehaternes side.
Men det er lov å håpe!

torsdag 14. mai 2009

Nytt liv i Østre linje?

Foto: Kow d.e. 040708 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Østre linje ved det gamle stoppestedet Holtet på Hafslund ligger rusten og ubrukt og venter på trafikk.

Venstre har tatt til orde for å gjenoppta trafikken på Østre linje mellom Sarpsborg og Mysen.
Det er et utmerket forslag som de andre partiene bør følge opp.
Ja, det er så utmerket at jeg selv tok akkurat det samme initiativet på denne bloggen for snaut et år siden etter at Østfold Senterparti hadde luftet saken i pressen.
E-post med lenke til blogginnlegget ble sendt til flere av fylkets partier og politikere. Sarpsborgavisene og enkelte Sarpsborgpolitikere ble også gjort oppmerksomme på forslaget.
Hele Sarpsborgregionen bør med helhjertet støtte fra Indre Østfold, sørge for at skrittet fra tanke til handling denne gangen blir kortest mulig.
Å ha liggende en brukbar, men ubrukt skinnegang mens forurensende biltrafikk kjører ved siden av jernbanen, er halsløs gjerning.
Selv om togtrafikken ikke "lønner seg økokonomisk" i første omgang, vil det være en fordel for miljøet at folk kan reise med tog.
Går toget ofte og regelmessig nok, kan det etter hvert overta både pendlertrafikk og leilighetsreiser som nå går på vegene.
Men satsing på tog, krever tålmodighet. Resultatene viser seg neppe fra den ene dagen til den andre. Da gjelder det å huske på de langsiktige effektene, og på at det til syvende og sist dreier seg om infrastruktur, ikke først og fremst om forretningsdrift.
Lønnsomhet i betydningen økonomisk overskudd, får komme i annen rekke.

Pål Unnfoss gir seg


Pål Unnfoss har bidratt til å sette Sarpsborg på kartet. (Bilde fra Sarpsborg Innebandyklubbs nettside.)

Pål Unnfoss vil ikke mer. Han gir seg som hovedtrener for Sarpsborg Sharks.
Unnfoss har brakt Haiæne fra Sarpsborg helt opp i toppen av norsk innebandy.
Bare Bulldogæne fra Greåker er en reell konkurrent til tittelen Norges innebandylag nr 1.
At Pål Unnfoss gir fra seg roret, vil helt sikkert bli merket.
Internasjonale konkurranser og turneringer viser at norsk innebandy fortsatt er på utviklingsstadiet, og har langt igjen før den hamler opp med de beste.
I denne utviklingsfasen hadde det vært bra å ha med en kapasitet som Pål Unnfoss, men jeg forstår – og respekterer – den prioriteringen og det valget han har foretatt.
Jeg benytter sjansen til takke for den innsatsen han har gjort, og for at han har bidratt sterkt til å sette Sarpsborg på kartet som foregangskommune for en ny, sterkt ekspanderende sport.
En gang var sarpingene pionerer når det gjaldt ishockey. Nå er det innebandy.
Det siste har Pål Unnfoss en stor del av æren for.

mandag 11. mai 2009

Er Sarpsborg nedlagt?

Foto: Kow d.e. 090509 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Så å si helt utdødd. St. Mariegate sett fra torget lørdag 9. mai klokka 1730.

Når butikkene stenger, er byen tom. Ja, alle butikkene er ikke stengt en gang før folk forsvinner og bybildet består av tomme gater og tomt torv.
Storbyen var åpen. Tre-fire ungdommer stod utenfor inngangen til kjøpesenteret, en enslig mann gikk raskt over torget i blåsten og støvføyka, ellers var det tomt.
Dvs. noen ungdommer kom etter hvert ned St. Mariegate, og en og annen bil passerte, men ellers var det tomt og stille.
Ingen hadde noe å gjøre i sentrum. Ingen var på veg til noe eller fra noe. Bare tomt og øde.
Inne i kjøpesenteret var det noen kunder - eller potensielle kunder. Hvis da de som var der, ikke bare søkte ly mot den sure vinden. Og mot sandstormen på torget utenfor.
Ekspeditørene i de forretningene vi kikket inn i, hadde det rolig.
Det er naturlig at det store flertallet følger butikkenes rytme, men i en så stor by som Sarpsborg burde det være folkeliv i hovedgata og på torget til en hver tid. Trafikk fra og til.
At sentrum ligger øde, er bekymringsfullt.
Er Sarpsborg nedlagt?
Det heter at man tukter den man elsker.
Ansé dette innlegget som et dask av tuktens ris.
Eller i alle fall som et misbilligende grynt.

torsdag 7. mai 2009

Paviljongen ved "Sarpsborg Høiere Almenskole"


Foto: Kow d.e. 290508 ©
Klikk på bildene for å se større versjonØverst: Paviljongen som ble tatt i bruk i 1953.
Nederst: Skolen som ble for liten i årene etter krigen.

Tyskerne brukte Sarpsborg Høiere Almenskole som innkvarteringssted under krigen.
Vi som begynte der like etter frigjøringen og på begynnelsen av 1950-tallet, ble derfor møtt av en litt nedslitt skole som dessuten ganske snart fikk problemer med å huse oss alle sammen.
Det var en del snakk om tilbygg, men det ble ikke noe av. I en overgangsperiode brukte vi derfor i tillegg et rom i 2. etasje i Sarpsborg Bibliotek og det store rommet i Ungdomsforeningen, det nåværende Glenghuset, hvor vi hadde sang.
Det var upraktisk. Mye tid gikk bort til å gå fra sted til sted.
Lærerne var mer misfornøyde enn elevene, for de siste gikk på "sjølstyr" som Trygve Vik skriver i "Sarpsborg Høyere Almenskoles historie". Noen inspeksjon var det ikke mulig å få til unntatt i de tilfellene hvor læreren hadde dobbelttime.
Men så i 1953 var "Paviljongen" i utkanten av skolegården på plass. Det hjalp. Den gav plass til både klasserom og sangrom, og i paviljongen holdt gynasiastsamfunnet "Fraternitas Borgiensis" sine møter.
At Paviljongen fortsatt står, er et under, så glade som sarpingene er i å rive og kvitte seg med historien sin.
Byens første skolehus - den gamle gymnastikksalen så lå i bakkant av skolepassen er f. eks. jevnet med jorda.
Heldigvis har en annen gammel skolebygning, "sløydsalen", fått stå.
Foreløpig.

mandag 4. mai 2009

Pønk i Parken

Foto fra bandets nettsted.
Eddy Guz, Chris Nitro, King o´man , Kai Kidd, Stian Krogh i The Carburetors gir full gass for publikum.

Det blir pønkekonsert i ”Kølås” i år også.
Sarpsborg befester sitt ry som pønkens opplevelsessted i Østfold.
Fjorårets arrangement trakk unge pønkinteresserte fra hele østlandet til Kulåsparken, kan sa.no fortelle, og suksessen skal fortsette.
Årets arrangement er rett rundt hjørnet.
Det finner sted lørdag 23. mai.
Kai Kidd, Eddy Guz, Chris Nitro, King o'man og Stian Krogh i Oslobandet The Carburetors skal utfordre trommehinnene med brunstig machorock sammen med flere andre band.
Her kan man vente fete låter, tette riff og gode refrenger, og band som har det moro på scenen mens de underholder publikum.
Så musikkinteresserte pønkere kan forberede seg ved å finne fram hårfargene og med å få flest mulig piercinger samt hanekammer på plass, mens fredelige særpeborgere med interesse for mer innsmigrende og melodiøs musikk, bør kjøpe inn bomull, ørepropper og tetningslister og forberede seg på å skalke lukene. For dette er musikk som høres.
Bra tiltak sarpinger.
Det setter Sarpsborg på kartet.
Men hvor er sarpingene på scenen?

søndag 3. mai 2009

Sarpsborg slo Mjøndalen


Ole Jørgen Halvorsen (t.v.), Øyvind Hoås (midten) og Michael Rön sørget for at Sarpsborg 08 slo Mjøndalen 3 - 1.

Sarpsborg 08 gledet sitt hjemmepublikum ved å vinne 3 - 1 over Mjøndalen.
Det gav 3 viktige poeng og en goodwill hos publikum som kan komme godt med om klubben skal holde hodet sportslig og økonomisk over vannet.
Mjøndalen vaker i likhet med sarpelaget omkring nedrykksstreken, så noen stor sensasjon var seieren ikke, men poeng er poeng.
De må plukkes over alt hvor de er å finne.
En skikkelig seier på bortebane nå, så kan skuldrene senkes.
Da kommer selvtilliten, lekehumøret - og trolig også flere scoringer og poeng.
Men ingenting "kjem ta sæ sjæl".
Det skal hard jobbing til.
Fra første til siste minutt.
Hver gang.

fredag 1. mai 2009

Vandaler på "Karbiden"

Foto: Kow d.e. ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Dette er ikke "ruiner", men historie, dvs. kultur, men nå har "Karbiden" , eller Smelteverket som fabrikken hette den siste tiden før den ble lagt ned, vært hjemsøkt av vandaler.

Den gamle karbidfabrikken på Hafslund er industrihistorie - og arbeiderhistorie.
I februat 2008 skrev jeg på denne bloggen innlegget Bør ”Karbitten” vernes? hvor det bl.a. heter:
"I industribyen Sarpsborg er det altså liten respekt for de historiske restene etter de arbeidsplassene som har gitt folk i distriktet tak over hodet og brød på bordet. ... Ny vin i gamle sekker er for så vidt greit, men bygningsmassen på ”Karbitten” har utvilsomt historisk interesse som den nye virksomheten ikke bør forringe. Hvor er vernemyndighetene?"
Nå har ukjente vandaler fulle av energi og ødeleggelseslyst besøkt det som er igjen av den gamle bedriften og ødelagt vinduer og hus i tillegg til at de har demolert flere arbeidsmaskiner som stod på området. Også andre firmaer på stedet har fått eiendom ødelagt.
"Det er gjort skader for mellom 200.000 og 300.000 kroner, minst. Dette er ingen vanlige guttestreker," sier Tor-Henning Stene til sa.no.
Vaktselskapet som overvåker området om natta, har ikke lagt merke til noe mistenkelig. Skadeverket har derfor trolig skjedd onsdag ettermiddag eller kveld.
Gjennom mange år har ungdommer hatt tilhold på området, men Smelteverket Eiendom har ikke opplevd det som noe stort problem. Ungdommene har aldri ødelagt noe. Den siste måneden har vi dessverre hatt noen tilfeller av ruteknusing og tagging på området, men langt fra slike ødeleggelser som vi opplevde nå," sier Stene som håper at foreldrene er våkne og følger med på hva de unge driver med.
Slik vandalisme som vi hører om her, er meningsløs. Det ser ut til å være ødeleggelse for ødeleggelsens egen skyld.
Slike negative elementer finnes. Det er noe man vet - og må ta hensyn til.
Verneverdige bygninger og utstyr må derfor tas vare på.
Vi håper at politiet finner de skyldige slik at de kan bli stilt til ansvar.
Samtidig bør vernemyndighetene kobles inn for å foreta en vurdering av de gamle bygningenes historiske interesse, og av hva som bør gjøres for å sikre et unikt og verdifullt stykke industrikultur før det er for sent.
Hvor er fylkesmannen?
Og hvor er Borgarsyssel Museum?