mandag 25. juni 2012

Hafslund Hovedgård 250 år?

Hafslund har nettopp innbudt til stor jubileumsfest i Hafslund-parken.
Foranledningen var at Hafslund Hovedgård er 250 år.

Eldre enn som så
Det hevder i alle fall eieren, Hafslund, at den er.
Men det kan da umulig være riktig?
Hovedgården er vel mye eldre enn det?
Riktignok har hovedbygningen brent et par ganger, og er blitt bygd opp igjen, men det forstyrrer vel ikke kontinuiteten - eller alderen?
Den nåværende staselige, slottsliknende hovedbygningen stod riktignok "ferdig" i 1762 - eller vel egentlig i 1761? - men gården er - fortsatt så vidt jeg vet - mer enn 400 år eldre.

Fins i 1344
Norge hadde i middelalderen et sinnrikt forsvarssystem.
Landet var delt i skipreder - dvs. forsvarsområder - og lid som var rekrutteringsområder som måtte stille mannskap til disposisjon f.eks. ved krig.
Bygdebok for Skjeberg forteller at eiendommene Hafslund og Torp nevnes som et lid i et brev fra 1344.
Gården er derfor minst 668 år gammel.
For nærmere 700 år siden var den del av kong Magnus Eriksens krongods.
Men det er grunn til å anta at gården er enda eldre.

Brann stanser ikke historiens gang
Byen Borg ble grunnlagt av kong Olav Haraldsson i 1016.
Senere fikk den navnet Sarpsborg, ble herjet av svenskene og brent ned i 1567.
Den mistet sin bystatus som den fikk igjen i 1839.
Om fire år skal byen feire sitt 1000-årsjubileum.
Ingen - bortsett fra historieløse Fredrikstadfolk - vil hevde at byen kun er 173 år gammel.
Skal det settes spørsmålstegn ved Sarpsborgs alder, må det være fordi byen - dvs. bosetningen ved fossen - antakelig er enda eldre enn den fortifiserte byen Olav anla som sin hovedstad for snaue 1000 år siden.

Riktig historie
Akkurat som det er å fordreie historien å hevde at Sarpsborg er snaut 200 år gammel, er det å si at Hafslund hovedgård er 250 år.
Den nåværende hovedbygningen er 250 år.
Men ikke gården.
Den har eksistert, og har vært krongods og adelig setegård,  i rundt regnet 700 år.
Å hevde at Hafslund Hovedgård er 250 år, slik Hafslund-selskapet har gjort, er å fordreie historien og føre dagens - ofte historieløse - mennesker bak lyset.
Hafslund - og Sarpsborg - har lang historie å være stolt av.
Historien bør fortelles om og om igjen for å bidra til å gi identitet, selvfølelse og stolthet til stadig nye generasjoner sarpinger.
Men skal dette fungere etter forutsetningene, må historieberetningen være riktig.

fredag 15. juni 2012

Jobs borte - hva nå?


Bilde fra Spartas nettside.
Tore Jobs har sluttet i Sparta.


Ishockeyklubben Sparta og Tore Jobs har skilt lag.
Etter 8 års samarbeid.

I en pressemelding sier Sparta at Jobs har valgt å fratre fra og med onsdag 13. juni.
Pressemeldingen sier ikke klart hvem som har valgt å avslutte samarbeidet.
Det framgår at det udefinerte "man" etter en grundig prosess" knyttet til klubbens videre utvikling" har kommet til at det er det beste for begge parter at Jobs slutter.

Styret takker Jobs for den innsatsen han har gjort som daglig leder i klubben og peker på at i den tiden Jobs har stått ved roret, har klubben hatt en fantastisk utvikling både sportslig og på annen måte.
Men nå er det altså slutt.

Den siste sesongen ble en skuffelse.
Etter at Sparta tok the double for to sesonger siden, kom fjorårssesongen som en kalddusj.
Hvem var ansvarlig for de disposisjonene som førte til denne nedturen?
Og hvem var ansvarlig for at økonomien til suksessklubben ble slik at den ikke hadde råd til å kjøpe de forsterkningene den sårt trengte?

Jeg konstaterer at jeg - i likhet med styret - mener at Jobs har en stor del av æren for framgangen de seneste årene.
Men da har han også en vesentlig del av ansvaret for tilbakeslaget.
Slik sett var det derfor på sin plass at han fratrådte og gav plass til nye, friske krefter.
Dvs.: Nytt pågangsmot, ny entusiasme, nye ideer, ny inspirasjon.

Sparta er viktig for Sarpsborg.
Viktig for selvfølelse og identitet.
Sparta Amfi er den første innendørshallen som ble bygd i Norge.
Sarpsborg - og guttæne på Brevik - var pionerer.
Den arven skal vi ta vare på.

Det gjelder derfor nå at Sparta ikke tror de finner rette mann på billigsalg.
Eller ved å lete rett utenfor stuedøra.
De viktigste når man skal spille ishockey er guttæne på isen.
Men det hjelper ikke med skøyte- og spille-ferdighet hvis klubben ikke fungerer optimalt.
Det gjelder derfor å finne en person som kan styre skuta mot nye bragder og suksesser.
Bruk tid og finn den beste. 
Fordi Sparta fortjener det - for å vri litt på en forslitt reklamefrase.
I dette tilfellet er den sann og riktig.
Sparta fortjener den beste.