onsdag 5. desember 2012

Ente utdeling ta gaver ennå

Er'e noen som har missforstått her, eller?
Noen som ente skjønner sæ på kallendær'n?
For det er ente jul ennå.
Viss noen skulle ha trudd det - og julegavene ventær vi me' te juleftæn.
Det ser 'e ente ut som om Spartæ har fått me' sæ.
I går delte døm med gavmild hand ut tre poeng te Frisk innænte Asker.
Og ente nok me' at døm blå krigeræne har gått surr i kallendær'n, men døm vet ente å målet te motstanderæne står hen heller.
Døm klarte ente å lagæ mål i går, og døm klarte det ente forrige gangen da Frisk var på besøk hos døm.
Hva fellere guttæne fra Brevik, æ?
Når døm har tre periodær på sæ, børte det vel væræ mulig å knekke koden og finne ut ta forsvarstaktikken te Askerspelleræne og ente gå i den sammæ fellæ gang etter gang?
Vi snakkær tross alt om spellerær  i den ovarste divvisjon og ente om ammatørær.
Vi snakkær om følk som har det å stå på skøyter som jobb.
Skjønt uttrykke' "stå på skøyter" er kanskje ente så heldig?
Så la mæ understreke det for sikkerhets skyld: Når du står på skøyter, så skæ du bevege dæ. 
Å stå på skøyter er ente det sammæ som at du skæ stå stille og fungere som runningsbøye for motspelleræne.
Sånn som guttæne på årets lag i Spartæ ser ut te å tru.
Nei, nå kjenner jæ at jæ er skuffæ, gett.
Spartæ, Spartæ, Spartæ å er'e dere driver med?
Jæ skjønner at dere ente kan væræ på toppen a' tabellen bestandig.
Men holder dere på sånn som dere driver på nå, så kommer både Frisk og Lillehammer snart te å gå forbi dår.
Det er baræ én ting å gjøræ: Nemli' å ta sæ sammen.
Rett og slett å annalysere nederlagæ og baklengsmålæ sønder og sammen og lære ta feilæ som dere har gjort.
Det børte væræ nok erfaringsmatriale å ta ta for dettæ har vært en trist sessong så langt.
Det er nesten så jæ ente tørr å åpne avvisæ om morræn a' frykt for at jæ skæ få slengt et nytt forsmedelig nederlag rett i fleisen.
Som sagt: Nå er 'e snart jul - og dere kan hvile litt.
Men etter jul er 'e på'n igjen. 
Da håper jæ å se et helt a'ent lag på isen.
Et lag som gir jernet, er i stand te å gjennomskue motstanderæne, og i stand te å settæ inn effektive mottiltak som ressulterer i scåringær og poeng.
Døm andre - også døm som er bak dår - kjøper og handlær for å bli bedre.
Det har ente dere rå' te.
Derfor må dere dissponere de ressursæne dere har, på en bedre måtæ.
Å finne ut åssen det skæ gjøræs, er det viktigæste dere bør ta dere te i tidæ som kommer.
0 scåringær mot middelmådige motstanderær kan vi ente levæ med.
Noe må gjøræs!
Og det er dere som er der, som må gjøræ det.
Fort.

Beste hilsen
Særpingen
som ente er gla' akkurat nå