fredag 29. mai 2015

Sarpingen: Det dårlige være' er Fre'iksta's skyld!

Metrologi er ente mi sterke si'e, men her må det væræ en sammenheng. Jæ kan ente skjønne a'ent.

For det er et faktum at etter at byen neri der vant kongkurransen om å kommæ på værkartet te TV2, så har været blitt mye dårligære. Spør ente mæ åssen det har gått te, men faktum lar sæ ente benekte.

Først fikk vi noen fine vårda'er. Solæ skinte og tempratur'n var høy. En skulle nesten tru at sommer'n var komme allerede.

Men så satte TV2 F-ordet på kartet sitt, og si'a har'e rægnæ så å si konntinuerlig', og søylæ på gradestokken har skrumpæ sammen te nesten ente no'. Personli' har jæ fonne fram vottæne og døm lange underbuksene igjen.

Heldigvis har jæ tak over hue sånn at jæ kan sovæ inne. Og gøtt er det. For om nattæ er'e faretruandes nær minusgrader enda vi snart bikkær 1. juni. Dom sier at jordæ er trua ta global oppvarming.  Men det har jæ sett lite te hær jæ bur. Her er'e mer polarluft enn drivhusluft.

Og ælt dettæ har alså skjedd fordi TV2 slapp te husklyngæ nerafor her på værkarte'. For en sammenheng må det væræ. Jæ er realist og trur ente på tillfeldigheter. Være' var bra det, før TV2 gjorde det ulykksalige valget å settæ døm der nere på værkartet.

Nå er'e baræ en ting å gjøræ: Å fjerne det som står der, og settæ inn Sjarsbår i stedet. For kommer solbyen Sjarsbår på plass der den egentlig hører hjemme, så blir nok være' mer sånn som det ska' væræ, tenker jæ.

Så derfor TV2 er'e egentlig opp te dere. Vil dere at vi fortsatt skæ ha regn og kulde framover, så beholler dere F-ordet på værkartet. Men hvis dere unner oss opphåll og sol og varme, byttær dere ut
F-byen med solbyen Sjarsbår.

Dere bør ente lure på om det er noe i det jæ sier. Baræ bytt, så får dere se. Kommer Sjarsbår på kartet, så kommer sola, varmen og sommær'n. Det er'e ente tvil om. Så sitt ente og vent. Bytt med det sammæ.

En regnvåt og frøsen hilsen fra

Særpingen