fredag 3. mai 2013

Rådyr på kirkegården

Vi har plantet stemorsblomster på grava til mine svigerforeldre på Skjeberg kirkegård.
Det kunne vi antakelig spart oss.
Stemorplanter er det eneste som med sikkerhet tåler temperaturer under null.
Det er noe de fleste vet.
Flere har derfor plantet stemor på graver på Skjeberg kirkegård.
Til liten glede for dem som vil ha det pent på gravene, men til stor glede for rådyrene.

Rådyrene spiser blomstene
På grav etter grav har rådyrene spist blomster og blomsterknopper slik at bare bladrosettene og stilkene står igjen.
At det er rådyrene som er synderen, er det ingen tvil om.
Vi kjenner igjen adferdsmønteret og de avgnagde blomsterstilkene fra vår hage i Drøbak.
Der kan vi bare ha stemorsblomster i en urne på verandaen hvor rådyrene kan stenges ute.
I hagen kan vi verken ha stemorsblomster eller tulipaner - eller andre sommerblomster og stauder som rådyrene setter spesiell pris på.

Åpen kirkegård
Kirkegården ved Skjeberg kirke er åpen uten gjerde eller stengsel av noe slag.
Folk og dyr kan komme og gå til alle døgnets tider.
Det benytter rådyrene seg av.
For dem er kirkegården et matfat som stadig blir fylt på og fornyet av velmenende etterlatte som ønsker å minnes de døde med et gravsted som ser ordentlig ut.
Men jo flere friske planter, desto hyppigere besøk av rådyr som lærer stadig nye generasjoner hvor godbitene er å finne.

Jakt?
De som har ansvaret for kirkegården, må kjenne til problemet.
Hva gjør de for å - hindre - eller i alle fall begrense - rådyrenes adgang til kirkegården og gravene?
Nøyer de seg med å konstatere at dette er et problem som finnes på de fleste åpne kirkegårder, og som derfor ikke lar seg løse?
Ser de på kirkegården som et fredlyst sted hvor også rådyrene og andre skadegjørere skal få vandre fritt?
Eller har de søkt råd hos "ekspertisen"  for å få råd om hvordan rådyrene skal kunne holdes unna?
Og hvis "ekspertisen" kommer til at jakt - altså avliving- er eneste boteråd, er da de ansvarlige villige til å gå til et slikt skritt?
Eller må de som steller gravene rett og slett finne seg i blomstene blir spist og planter røsket opp av grådige rådyr?