lørdag 29. juni 2013

Mer Østfold i NRK Østfold?

Faksimile fra Sarpsborg Arbeiderblad
18. mai i år

Grete Ruud er ny redaktør i NRK Østfold. Vil det bety mer Østfold-stoff i kanalen som er ment å skulle dekke hele fylket? Hittil har NRK Østfold nærmest fungert som en lokalradio for Fredrikstad.

Fra slutten av august får NRK Østfold ny redaktør.
Forhåpentlig vil den nye redaktøren sørge for at sendingene får en klarere Østfoldprofil.
Under Ulf Morten Gustavsens ledelse har NRK Østfold - på tross av navnet og på tross av arbeidsoppdraget - fungert som en nærmest renheklet lokalradio for Fredrikstad.

Nærsynt journalistikk
NRK Østfold har gjennom flere år vært påfallende nærsynt.
Det aller meste dreier seg om Fredrikstad.
Flere av medarbeiderne ser åpenbart på folk i Fredrikstad som "vi" og "oss", mens folk i andre deler av fylket er "de andre".
I Østfold-panelet sitter det rett som det er, personer som åpenbart mener at NRK Østfold er deres lokalradio.
De omtaler folk fra Indre Østfold, Halden, Sarpsborg og Moss som om de skulle være utenforstående - noen som ikke hører til.
Paneldeltakerne har ikke de nødvendige motforestillingene selv.
Og det kan man kanskje heller ikke vente.
De fleste er Fredrikstad-folk fra Fredrikstad - med velutviklet selvbilde.
Verre er det at de ikke blir vegledet eller korrigert av programlederne.
At NRK Østfold er og skal være, en Fredrikstad-radio ser det ut til å være samstemmighet om - både bak og foran mikrofonen.

Ingen statistikk
Jeg har tidligere bedt om å få se statistikken over distriktsdekningen i fylket.
Hvor mye av nyhets- og reportasjestoffet er fra Indre Østfold?
Fra Moss? Halden? Sarpsborg?
Slik statistikk føres ikke.
Ingen vet derfor i hvilken grad Fredrikstad er overrepresentert, og resten av fylket er forsømt.
Distriktsredaktøren i Østfold og distriktsdirektøren i NRK viser ingen interesse for å vite om distriktssendingen gjør jobben sin.
Derfor hangler det hele videre - med uomtvistelig slagside.

Ny kost
Men nå er ny distriktsredaktør ansatt.
Den nye kosten heter Grete Ruud, har bred journalistisk erfaring og jobbet for 30 år siden i Indre Østfold.
Hun vet derfor at stedet fins.
Eller hun visste det en gang.
La oss håpe at hun husker det, når hun setter seg i redaktørstolen.

Flytte til Fredrikstad
Grete Ruud bor i Råde.
Mer der vil hun flytte fra.
Til Fredrikstad!
Slik at hun kan spasere til jobben.
Mitt råd er at hun blir boende i Råde.
Slike at hun bevarer evnen til å se NRK Østfold og dens prioriteringer og prestasjoner på avstand.
Flytter hun til Fredrikstad, blir hun raskt like nærsynt som sin forgjenger, og som dem hun skal være arbeidsleder for.
Da varer det neppe lenge før også hun tror at det som foregår rett utenfor kontordøra er allmengyldig stoff med interesse for hele fylket.
Da er vi like langt.

Mot, handlekraft og integritet
Skal NRK Østfold bli en mediekanal for hele Østfold fylke, må det gjøres stor endringer - i tilnærming til oppgaven, og i daglig praktisk arbeid.
Presset fra lokale krefter for å beholde hegemoniet vil være stort.
Folk flest i Fredrikstad tror at en stengt Kråkerøy-bru er en nyhet av betydning for hele fylket, mens en stengt E 18 er en lokalsak for folk i Indre og folk som skal kjøre til Sverige den vegen.
Det vil ikke forundre meg om forholdsvis flere i Fredrikstad hører på distriktssendingen enn det folk i Indre Østfold gjør.
Det skyldes selvfølgelig at nesten alt NRK Østfold sender, er Fredrikstad-stoff.
Skal denne trenden snus, må den nye redaktøren vise mot - og handlekraft.
Hun må vise at hun har integritet og kan rette opp årelange forsømmelser.
Lykke til med jobben Grete Ruud.
Men flytt ikke.
I alle fall ikke til Fredrikstad.
Du har en jobb å gjøre.
Den gjør du best ved å holde avstand - og ved å bevare perspektivet.
Å kunne spasere til jobben bør forbli en romatisk drøm.

fredag 21. juni 2013

Glommabanen

Biltrafikken forurenser.
Verst er tungtrafikken, men også privatbilene bidrar til dårligere klima og miljø.
Behovet for større og bedre veger legger stadig større deler av dyrka eller dyrkbar mark under asfalt.

Kork og forurensning
Den uopphørlig økende trafikken skaper også andre problemer.
Trafikken inn til og ut fra byene korker seg.
I rushtidene - som forøvrig blir lengre og lengre - står bilene i kø og oser kulldioksyd og nox.
Og bilistene - som skulle vært på jobb eller hjemme ved middagsbordet - fortviler.
De har ikke noe valg.
De må til og fra jobb, og kollektivtrafikken er ikke noe alternativ.
Enten fins den ikke.
Eller den bringer dem ikke dit de skal, når de skal.
Derfor står de reisende i kø og kaster bort tid mens bilene de sitter i, produserer giftige gasser.

På skinner
La oss lage en bane som alternativ for dem som er avhengige av å reise i nedre Glomma-regionen, sier noen.
Utvklingen - og ikke minst det nye sykehuset i Sarpsborg - vil øke transportbehovet.
Økt trafikk betyr økte avviklingsproblemer og økt forurensning.
Under ledelse av den utrettelige entusiasten Osmund Ueland, har de satt seg ned, tenkt grundig og utviklet planer for det de har kalt Glommabanen.
En transportordning som går på skinner - i så vel konkret som overført betydning.
Banen bør gå til og fra det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg, innom bykjernen og ned til byen ved Glommas utløp, mener initiativtakerne.

Vent med å legge i skuffen
Det er en utmerket idé.
Som selvfølgelig raskt ble skrinlagt av de som helst holder seg til det "trygge" og tradisjonelle.
Interessant, men ikke realistisk, mener de.
Men så lett og så raskt bør ikke tanken om Glommabanen legges i skuffen.
NSB og ansvarlige planleggere og politikere - eller kanskje var det riktigere å skrive uansvarlige - er i ferd med å gjøre jernbanen til en hurtiggående "gjennomfartsbane".
Altså en bane med få stoppesteder som farer forbi der du bor, men ikke stanser, og som derfor ikke er noe alternativ for dem som bor utenfor de mest folkerike sentraene.
De øvrige må enten sette seg i bilen og kjøre til jernbanen eller finne alternative transportmåter.
Og sitter du først i bilen, kjører du like gjerne dit du skal, som å kjøre til jernbaneholdeplassen.

Vinn-vinn
Flere steder - som f.eks. i Bergen og Trondheim - har man lagt ned "trikken".
Det er uklokt og utidsmessig.
Det skjedde imidlertid i en tid hvor trafikken ikke var så stor, og forurensningen ikke var så påtrengende som den er i dag.
Og som den vil bli i morgen.
En nedre-Glommabane vil bidra til å snu trenden.
Den vil løse transportproblemene i regionen og spare miljøet - og den vil kunne virke som eksempel og inspirasjon for andre tettbefolkede regioner med behov for bedre trafikkavvikling og redusert forurensning og ødeleggelse av klimaet.
Altså en vinn-vinn-situasjon - med fordeler på kort og på lang sikt.

Sidrumpa og treige
Østfoldingene er kjent for å være litt sidrumpa og treige i avtrekket.
De rir ikke den dagen de saler, som det heter.
Når en turboperson som Osmund Ueland kommer utenfra og overrisler dem med spenstige ideer, går de derfor lett i forsvarsposisjon.
Det bør de ikke gjøre.
Uten Ueland hadde vi ikke hatt Inspiria i Sarpsborg.
Det var i manges øyne et uoppnålig luftslott, men nå står det der.
Og høster ære og berømmelse.

På alvor
Ueland er "gammel" jernbanemann.
Han vet hva han snakker om.
Forutseende, framtidsorienterte politikere bør lytte til ham.
Ta planene om Glommabanen på alvor.
Og sett alt inn på å få tanken realisert.
Gå foran med et godt eksempel og vis at Østfold ikke er akturutseilt, men kan tenke og handle både framtidsrettet og miljøvennlig.
Vis at fylket er i stand til å tenke utradisjonelt og løse sine stadig større utfordringer i transportsektoren på en forbilledlig måte.
Gå videre med de tankene Ueland og utvalget hans gjort seg til talsmenn for.
Og hvem bør fronte og lede prosjektet?
Svaret gir seg selv.

mandag 17. juni 2013

Vond lukt i Solberg-tårnet

Foto: Kow d.e. 16062013 ©
Klikk på bildet for å se større versjon

Når man går inn i Solberg-tårnet blir man møtt av uutholdelig stank. Den vonde lukta er overveldende i de fire nederste etasjene og innbyr ikke de besøkende til å nyte et måltid i anlegget utenfor etter å ha vært oppe i tårnet.

På veg til Sverige kjører vi gjerne innom Solberg-tårnet.
Spesielt hvis vi har barnebarn med, må vi avlegge tårnet et besøk.
Lørdag 16. juni var vi der med vårt barnebarn Mina Amanda.
Det var ikke en udelt behagelig opplevelse.

Lukt av do
Etter å ha gått langs historieveggen, og snakket om den historiske utviklingen den forteller om, gikk vi inn i tårnets 2. etasje.
Der ble vi møtt av lukt som vi ikke ville vente å oppleve på et slikt sted.
Det luktet rett og slett møkk - eller nærmere bestemt, utedo.
Ikke en svak odør, men ram, sterk lukt som fulgte oss oppover i etasjene, og avtok jo høyere vi kom i trappehuset
Kilden var avgjort et sted i de lavere etasjene.

Ikke fra WC-ene
Det slo oss at lukta kunne komme fra overfylte eller nedgrisete WC-er.
Det viste seg ikke å stemme.
Ikke i noen av de tre WC-rommene luktet det vondt.
Så hva var dette?
Hadde noen "gjort fra seg" inne i tårnet?
I utsiktsrommene, heisen eller trappehuset?
Vi så ikke noe uvanlig, men lukta var intens - og motbydelig.
Lå forklaringen i overfylt kloak-/septik-tank?
Eller i brudd på avløpsrør?

Krever raskt inngrep
Dette må de ansvarlige gjøre noe med - umiddelbart.
Om det er kommunen(e) eller fylkeskommunen som sitter med det formelle ansvaret er likegyldig.
Solberg-tårnet kan ikke få sitt rykte og ry ødelagt av at besøkende blir møtt av kvalmende møkkalukt.
Feilen må rettes, årsaken fjernes, og det må luftes ut - grundig over tid.
Neste gang vi kommer på besøk med et entusiastisk barnebarn, regner vi med å bli møtt av frisk, ren luft, ikke vond lukt som gjør både voksne og barn kvalme, og gjør besøket i Solberg-tårnet til en dårlig opplevelse og et dårlig minne.
Opplevelsen av den kvalmende møkkalukta sitter i.
Vi regner med at de ansvarlige gjør noe med saken - raskt!
Og vi er - når sant skal sies - overrasket over at årsaken og lukta ikke ble fjernet straks problemet oppstod.